VYR Kolora - kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Projektissa tutkitaan kolloidien merkitystä radionuklidien kuljettajina arvioitaessa käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Tutkimuksessä selvitetään: 1) kolloidien irtautumista loppusijoitustilan eri materiaaleista, testataan erilaisia kolloidien karakterisointimenetelmiä ja arvioidaan muodostuvien kolloidien ominaisuuksia sekä stabiilisuutta, 2) radionuklidien kiinnittymistä kolloideihin ja sorption reversiibeliyttä kokeellisesti sekä mallituksen avulla, 3) kolloidieihin kiinnittyneiden radionuklidien kulkeutumista ja pidättymistä kallioraossa kolonni- ja blokkikokein ja verrataan tuloksia radionuklidien kulkeutumiseen ilman kolloidien läsnäoloa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm19/03/201030/04/2015

Rahoitus

  • Unknown funder