Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Metsäkanalintujen kannat ovat vähentyneet voimakkaasti 1960-luvulta lähtien. Erityisesti metso on ollut herkkä ympäristön muutoksille. Metsokanta kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella on Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopiston Ruralia-insituutin, Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan aluetoimimiston ja Kauhajoen metsästysseuran yhteishanke, jossa konkreettisin toimenpitein pyritään kohentamaan metson elinympäristöä ja elinmahdollisuuksia sekä lisäämään sen tunnettavuutta. Kehittämishankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue.

Toimenpidealueella Kauhajoen Lamminmaalla ja Hyypässä selvitetään metsojen soidinkeskusten sijainti, edistetään kestävää riistametsänhoitoa, vähennetään pienpetokantaa. Metsotarinoiden kautta rakennetaan psykologista omistajuutta uhkaavasti marginalisoitunutta metsäkanalintua kohtaan. Metsotarinoiden keräämisestä Kauhajoelta ja sen lähikunnista vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti. Hankkeen päärahoittajana toimii Suupohjan Leader toimintaryhmä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201931/01/2021