Selvitys liikenneinfrastruktuuri-investointien laajemmista taloudellisista vaikutuksista

    Kuvaus

    Työssä laaditaan selvitys liikenneinfrastruktuuri-investointien laajemmista ta-loudellisista vaikutuksista sekä helppokäyttöinen esisuunnitteluvaiheen työkalu näiden vaikutusten ennakkoarviointiin. Selvitys on osa Ruotsin ja Suomen alueellisten ja kansallisten viranomaisten yhteistyönä toteuttamaa Bothnian Green Logistic Corridor-hankkeen työpakettia 5. Työssä tarkastellaan liikennehankkeita ja niiden taloudellisia vaikutuksia sekä Ruotsissa että Suomessa. Myös kehitettävästä arviointityökalusta tehdään soveltuva sekä Ruotsin että Suomen olosuhteisiin.
    TilaPäättynyt
    Todellinen alku/loppupvm01/06/201331/12/2013