Winnet 8 – Women In Net 8

  • Kattelus, Pia (Vastuullinen tutkija)
  • Kurki, Sami (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hanke tukee alueellista kasvua ja kehitystä levittämällä tietoa aiemmissa hankkeissa tunnistetuista tavoista parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään työmarkkinoiden eriytyneisyyden haasteeseen sekä naisten vähäiseen määrään innovaatiotoiminnan ja teknologian parissa ja yrittäjinä. Hankkeella halutaan vaikuttaa paikallis-, alue- ja Euroopan unionin tasojen politiikkoihin, strategioihin ja kehittämisohjelmiin, jotka liittyvät naisten työelämäaseman parantamiseen niin, että niiden erityistavoitteet valtavirtaistetaan.

Hankkeessa on partnereita kahdeksasta maasta ja yhdeksältä alueelta. Tunnistettuja hyviä käytäntöjä jaetaan ja levitetään vierailukäyntien, tutkimuksen sekä alueellisten toimintasuunnitelmien luomisen kautta. Naisten työelämäaseman parantamiseen tähtäävien alueellisia toimintasuunnitelmia tuotetaan jokaisella hankealueella muodostettavassa monitoimijaisessa yhteistyöryhmässä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201031/12/2011