Wise choices (Viisaat valinnat)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Viisaat valinnat -hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaine Sosiaalitieteiden laitoksella. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2015 -2018. Hankeen tavoitteena on lisätä nuorten osallistumista koulutukseen ja rohkaista nuoria hakemaan jatkokoulutukseen peruskoulun jälkeen. Hanke kohdistuu myös ryhmienvälisiin suhteisiin ja etnisiin asenteisiin.
Hankkeen olennaisena osana sosiaalipsykologian oppiaine toteuttaa nuorten ryhmienvälisiä asenteita koskevan interventiotutkimuksen. Tutkimuksen painopiste on peruskoulun 7. ja 8. luokan oppilaiden myönteisten ryhmienvälisten suhteiden tukemisessa. Interventiotunneilla sovelletaan ns. tarinamenetelmää. Ystävyystarinoissa suomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset nuoret kertovat ystävystymisestään toiseen kulttuuriryhmään kuuluvan nuoren kanssa.
Tutkimuksen teoriaperusta pohjautuu välillisen kontaktin malliin ja siinä hyödynnetään myös sosiaalisen oppimisen teoriaa. Interventiokoulujen oppilaat osallistuvat kolmeen ryhmienvälisiä suhteita käsittelevään oppituntiin viikon välein. Sekä interventio- että kontrollikoulujen 7- ja 8-luokkalaiset oppilaat vastaavat nettikyselyyn kerran ennen interventiotunteja ja kaksi kertaa niiden jälkeen. Tavoitteena on selvittää, voidaanko nuorten asenteisiin vaikuttaa interventio-oppituntien avulla ja millä tavalla interventiomenetelmää voidaan edelleen parantaa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201531/03/2018