Nuoret marginaalissa. Vertaileva tutkimus uskonnollisten järjestöjen työstä sosiaalisen koheesion lisäämisessä Etelä-Afrikassa ja Pohjoismaissa

  • Vähäkangas, Auli (Vastuullinen tutkija)
  • Vilja-Mantere, Johanna, (Osallistuja)
  • Juntunen, Anna , (Osallistuja)
  • Juntunen, Elina, (Osallistuja)
  • Siirto, Ulla, (Osallistuja)
  • Hankela, Elina, (Osallistuja)

Kuvaus

Tämä vertaileva tutkimus selvittää, missä määrin uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat marginalisoituvien nuorten sosiaaliseen koheesioon Etelä-Afrikassa ja Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja). Keskiössä ovat monitieteiset tapaustutkimukset, jotka hyödyntävät kolmea akateemista perspektiiviä: sosiologiaa, teologiaa ja sukupuolentutkimusta. Uutta on uskontojen välinen näkökulma sekä tutkijoiden tasa-arvoinen yhteistyö etelän ja pohjoisen välillä. Uskonnollisten toimijoiden vaikutusta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten jokapäiväiseen elämään on tutkittu erittäin vähän.

Syrjäytyneitä kantasuomalais- ja maahanmuuttajanuoria on aikaisemmin tutkittu pääasiassa suurissa kaupungeissa. Aikaisempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että suurin osa marginalisoituvista nuorista on maaseudun nuoria miehiä ja maahanmuuttajanuoria (Myrskylä 2012). YOMA-tutkimusprojektille etsittiin tapaustutkimuspaikkakunta Kanta-Hämeestä, joka on mahdollisimman pieni, mutta jossa olisi tästä huolimatta maahanmuuttajanuorisoa. Tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävä ja sen tulokset omalta osaltaan vaikuttavat nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201331/08/2016

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 450 194,00 €
  • Emil Aaltosen Säätiö: 200 000,00 €

Tieteenalat

  • 614 Teologia