Yrittäjämäisyys palveluyritysten asiakastyössä

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Projektissa keskitytään toimittaja- ja asiakasyritysten väliseen asiakassuhteeseen ja siinä ilmenevään yrittäjämäiseen toiminta-asenteeseen. Projekti tuottaa tietoa siitä, miten palveluyritysten asiakastyössä tunnistetaan asiakasyritysten tarpeita ja kehitetään niitä innovatiivisesti, proaktiivisesti ja hallituin riskein eteenpäin. Tutkimuksen aineistona ovat palvelu- ja asiakasyritysten väliset tarvekartoitus- ja myyntineuvottelut sekä näihin neuvotteluihin osallistuneiden palvelu- ja asiakasyritysten edustajien haastattelut. Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti asiakas- ja myyntityön kehittämisessä, mutta myös laajemmin strategiatyössä sekä yrityksen kilpailuedun määrittämisessä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201030/04/2011

Rahoitus

  • Tekes: 58 750,00 €

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia
  • yrittäjyysorientaatio
  • palveluyritykset
  • myyntityö