Etsi julkaisuja

Hae käsitteitä
Valitut suodattimet
2010

Sairausvakuutuksen maksuperusteita ehdotetaan muutettavaksi

Kallio, I., toukokuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Työttömyysturvalainsäädännön menettelysäännöksiin muutoksia

Kallio, I., toukokuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Työterveyshuollon kustannusten korvaamista työnantajalle esitetään muutettavaksi

Kallio, I., toukokuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2009

Bezduvodne obohaceni v navhru ceskeho obcanskeho zakoniku - z evropske perspecktivy

Smits, J., 2009, Sbornik stati z diskusnich for o rekodifikaci obcanskeho prava. Svestka, J., Dvorak, J. & Tichy, L. (toim.). Praha: IFEC, s. 66-74 9 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Työturvallisuusrikos – yhteinen työpaikka ja työnantajan edustaja

Kallio, I., kesäkuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

TT:2010-56 – Työsuhteen kesto ja oikeus sairausajan palkkaan

Kallio, I., kesäkuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

TT:2010-65 – lomautuksen päättyminen, työstä kieltäytyminen ja työsuhteen purku

Kallio, I., elokuuta 2010, Lakiuutiset. Helsingin Kamari, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

1998

Resan från hjärta till hjärta

Korkman, C., 1998, julkaisussa : Kyrkpressen. 29, 41, s. 5 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

1997

Carpelan tolkar livet

Korkman, C., 1997, julkaisussa : Kyrkpressen. 28 , 39, s. 5 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

1999

Kluven dialog

Korkman, C., 1999, julkaisussa : Kyrkpressen. 30, 10, s. 5 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

1995

Ympäristötietoisuuden selkeyttäminen

Arola, P., 1995, Juuret ja arvot: Etnisyys ja eettisyys - aineen opettaminen monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.1995. Tella, S. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 201-205 (Tutkimuksia; nro 150).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2011

Lintukoulu oppitunti 13: Äänten opettelu

Velmala, W., 2011, julkaisussa : Linnut. 46, 1, s. 11-13 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2000

Notes on componential diffusion in the genesis of the Kabuverdianu cluster

Bartens, A., 2000, Language Change and Language Contact in Pidgins and Creoles. . McWhorter, J. (toim.). Amsterdam: John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, s. 35-61 27 Sivumäärä (Creole Language Library; Vuosikerta 21).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

¿Guerrilleros, terroristas o narco-paramilitares? las repercusiones de 9/11 en los discursos con referencia a la guerra civil colombiana

Bartens, A. & Lucena Torres, E. J., 2010, Actas del XXXI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. SAntiago de Compostela: Sociedad Española de Lingüística, 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2003

The use of terms of address in three novels by Jorge Amado

Bartens, A., 2003, For the Sake of the People.: Jorge Amado in Memoriam.. Pärssinen, M. & Bartens, A. (toim.). Helsinki: Instituto Ibero-Americano Universitatis Helsingiensis, s. 37-55 19 Sivumäärä (Opuscula Instituti Ibero-Americani Universitatis Helsingiensis ; Vuosikerta 15).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2004

Notas sobre el uso de las formas de tratamiento en el español colombiano

Bartens, A., 2004, Unknown host publication. 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2010

Creoles in education. A discussion of pertinent issues

Bartens, A., Migge, B. & Légglise, I., 2010, Creoles in Education: An appraisal of current programs and projects. Migge, B., Léglise, I. & Bartens, A. (toim.). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, s. 1-30 30 Sivumäärä (Creole Language Library; Vuosikerta 36).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Uttrycket och etikens villkor hos Simone de Beauvoir

Björk, U., 2010, Stil, kön, andrahet: Tolv essäer i feministisk filosofi. Björk, U. & Folkmarson Käll, L. (toim.). Göteborg, 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2009

Media Concept as a Tool for Analyzing Change in Media

Helle, M., 2009, Papermaking science and technology, 13: Print media - principles, processes and quality. Oittinen, P. & Saarelma, H. (toim.). 2 toim. Helsinki: Papers Engineers' Association/Paperi ja Puu oy, s. 497-530 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

1995

Kansainvälisyys ja koulutyön eheyttäminen tietoliikenneprojekteissa: Helsingin 2. normaalikoulu

Rönkä, A., 1995, Verkkoa kutomassa: Kokemuksia koulujen sähköpostiyhteyksistä. Huovinen, L. & Mattila, J. O. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 48-56 9 Sivumäärä (Studia paedagogica; nro 8).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2010

Unioinin kolmannen pilarin vaikutus etusijaperiaatteeseen. Teoksessa Vapuden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Toim. Kimmo Nuotio ja Leena Malkki

Wahlberg, M. K. & Raulus, H., 2010, Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Nuotio, K. & Malkki, L. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Vuosikerta 2010. s. 97-118 31 Sivumäärä (Helsingin ylioiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Europas - opas Euroopan unioniin

Koistinen, J. (toim.), Kosunen, T. J. (toim.) & Korhonen, O. (toim.), 1998, Kuopio: Suomen sosialidemokraattisen puolueen valtuuskunta Euroopan parlamentissa. 81 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2008

This is an exception: Humanitarian legal expertise and its role in anti - terrorist policy

Uruena Hernandez, R., 2008, International Humanitarian Law. Padmaja, K. (toim.). Hyderabad: ICFAI University Press,

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tro och lidelse: Simone de Beauvoirs religionskritik

Björk, U., 2008, julkaisussa : Svensk kyrkotidning : meddelanden från kyrka, läroverk och universitet. 31/32, s. 380-383 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Mallilukijasta muutoksen työkalu?

Helle, M. & Töyry, M., 2008, julkaisussa : Tiedotustutkimus. 31, 2, 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2004

Tutkimus- ja kehitystyö suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Kauppinen, P., Kosunen, T. & Palonen, M., 2004, Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. 85 Sivumäärä (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; Vuosikerta 2004, nro 7)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1991

Yhteiskunta 9: Opettajan opas

Arola, P. & Heiskanen, J., 1991, Yhteiskunta 9: Opettajan opas. Helsinki: Kirjayhtymä , 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

M.G.Schybergsonin Suomen historian kertomusrakenne

Arola, P., 1991, Ainedidaktiikka ja kansainvälisyys: Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 25.1.1991. Ahtee, M. & Meisalo, V. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, s. 17-23 7 Sivumäärä (Tutkimuksia; nro 97).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2010

Review of Kinship and Beyond: The Geneaological Model Reconsidered

Schram, R., 2010, julkaisussa : Ethnobiology Letters. 1, s. 28-29 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

2011

Stora pojkar, finns dom?

Stara, L., 3 huhtikuuta 2011, julkaisussa : Hufvudstadsbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Flaskpost från fjärran land

Stara, L., 16 huhtikuuta 2011, julkaisussa : Hufvudstadsbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

En främling i farsen

Stara, L., 21 helmikuuta 2011, julkaisussa : Hufvudstadsbladet.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

1990

Historiska romanen och elevens historiebild

Arola, P., 1990, Historididaktik i Norden 4: Nordisk konferens om historiedidaktik. Ahonen, S., Gruvberger, N., Gustafsson, K. G. J., Karlegärd, C., Køhlert, A., Lorentzen, S. & Nielsen, V. O. (toim.). Kalmar: Högskolan i Kalmar, s. 286-292 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

2011

Lisääkö maahanmuutto harmaata taloutta?

Helander, M., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (toim.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 153-171 19 Sivumäärä (SSKH Skrifter; nro 31).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

2008

News from the member states and EEA countries: Finland. European Gender Equality Law Review 2

Nousiainen, K., 2008, 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1991

Vietnamin pakolaiset Joensuussa: Oppimateriaalia kansainvälisyyskasvatukseen luokka-asteile 1-2

Kilpeläinen, A., Kosonen, M., Kosunen, T. (toim.), Lempiäinen-Kotro, P. & Saarelainen, K., 1991, Joensuu: Joensuun kaupunki. 23 Sivumäärä (Joensuun kaupungin opimateriaalikeskuksen julkaisuja; Vuosikerta 1991)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1999

Henkilöstön ja opiskelijoiden sitouttaminen: tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton ydinkysymyksiä

Kosunen, T., 1999, julkaisussa : HETKY:n tietosanomat. 1999, 2, s. 22-23 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2011

Skandaali! Suomalaisen taiteen ja politiikan mediakohut

Dahlgren, S. (toim.), Kivistö, S. (toim.) & Paasonen, S. (toim.), 2011, Helsinki-kirjat. 231 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

1993

Modification of barley starch by alpha-amylase and pullulanase

Lauro, M., Lappalainen, A. A., Suortti, T., Autio, K. & Poutanen, K., 1993, Proceedings of the Workshop on Cereal Polysaccharides. Thibault, J. F. & International Association for Cereal Science and Technology (toim.). Le Croisic: Elsevier Applied Science, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Suomenlahden geologinen historia

Uutela, A. & Nolvak, J., 2005, Suomenlahti: alkumerestä nykymereksi . Helsinki: Rakennusalan kustantajat, s. 12-19 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2007

Varhaisia luontomuistoja Kaitaan ja Finnoon seudulta

Mikkola, K., 2007, Tarinoiden Kaitaa . Espoo: Iivisniemi-Kaitaa-seura, s. 65-67 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Sodan ja rauhan välissä

Uruena Hernandez, R., 2007, julkaisussa : Ihmisoikeusraportti. 2007, 3, s. 12-13

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2005

Opening the Office: Motivation and Emerging Patterns of Participation in a Firm-Community 'Hybrid' Free and Open Source Software Project

Freeman, S., 2005, Helsinki: University of Helsinki. 28 Sivumäärä (Working papers; nro 33)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2004

Tiedonhankinta, tutkimus ja käytäntö - TYT:n koulutus Tampereella

Nevalainen, E. & Kupiainen, K., 2004, julkaisussa : Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti. 9

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

2009

Legal frameworks, multi-professional work and multi-agency cooperation

Julkaisun otsikon käännös: Oikeudelliset puitteet, moniammatillinen työ ja auttajatahojen välinen yhteistyöPerttu, S., Savola, T. & Kavemann, B., 2009, PRO TRAIN: Improving multi-professional and health care training in Europe: Building on good practice in violence prevention: Training programme. Klein, R., Bohne, S. & Freitag, C. (toim.). Osnabrück: University of Osnabrück, s. 1-23 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

2004

Neuromagnetic study of auditory processing in Williams syndrome

Pekkonen, E., Osipova, D., Sauna-Aho, O. & Arvio, M., 2004, Biomag 2004: Proceedings of the 14th international conference on biomagnetism. s. 758-759

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

2010

La construcción de la identidad en la comunidad raizal de San Andrés, Colombia

Bartens, A. & Lucena Torres, E. J., 2010, Constructing Identity in Interpersonal Communication : Construction identitaire dans la communication interpersonnelle/Identitätskonstruktion in der interpersonalen Kommunikation.. Palander-Collin, M., Lenk, H., Nevala, M., Sihvonen, P. & Vesalainen, M. (toim.). Helsinki: Société Néophilologique de Helsinki, s. 199-210 12 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; Vuosikerta 81).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

1998

Adopt-a-tree report

Pearson, M., 1998, Byways – an Anthology of Centralia College Student Works. Carter, S. & Snyder, M. (toim.). Centralia College, U.S.A., 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

2008

Special Theme Issue: The Middle Eastern Family Revisited 1

Dahlgren, S. (toim.), 2008, Leiden, The Netherlands: Brill . 124 Sivumäärä (Hawwa : Journal of Women of the Middle East and the Islamic World; Vuosikerta 6, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2009

RSC-programme –Interim report. Approach and basis for RSC development, layout determining features and preliminary criteria for tunnel and deposition hole scale.

Posiva Oy, Hellä, P., Ikonen, A., Mattila, J., Torvela, T. & Wikström, L., 2009, Posiva Oy, Working Report 2009-29.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu