Etsi julkaisuja

Tutkimusraportti

Taiteen taikaa varhaiskasvatukseen: TAIKAVA-kehittämishankkeen raportti 2014–2016

Halme, K. (toim.), Karimäki, R. (toim.) & Rusanen, S. (toim.), 2016, Vantaa: Vantaan kulttuuripalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut. 247 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Takaisin Liipolaan: Lähiö fyysisenä ja sosiaalisena asuinympäristönä

Seppänen, M., Haapola, I., Puolakka, K. & Tiilikainen, E., 2012, Helsinki: Ympäristöministeriö. 70 Sivumäärä (Ympäristöministeriön raportteja; nro 14/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talo lapsia varten: Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa

Seppälä, U-M. & Stenvall, E., 2008, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 53 Sivumäärä (Työpapereita ; Vuosikerta 2008, nro 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Taloudellinen näkökulma palkokasvien viljelyyn

Sipiläinen, T., Koikkalainen, K. & Vanhatalo, A., 2012, 21 Sivumäärä (Teoksessa Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palkokasveja tehokkaasti hyödyntämällä. Toim. Nykänen Arja. MTT Raportti; Vuosikerta 2012, nro 59: 11-31)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa

Pilli-Sihvola, K., Haavisto, R., Nurmi, V., Oljemark, K., Tuomenvirta, H., Juhola, S. K., Groundstroem, F. M., Miettinen, I. & Gregow, H., joulukuuta 2016, Valtioneuvoston kanslia. 68 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2016, nro 45)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton (TVU) koulutusohjelman verkostoanalyysi

Ketola, T., 4 heinäkuuta 2012, 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Ollikainen, M. & Pohjola, M., 2013, Suomalainen Tiedeakatemia. 59 Sivumäärä (Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Uusitalo, R., Puhakka, M., Laakso, L., Kotakorpi, K., Andersen, T. & Lyytikäinen, T., 13 tammikuuta 2015, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talousrikostyöryhmän ehdotus rikoslain vero-, tukipalkkio- ja elinkeinorikoksia sekä eräitä muita rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lahti, R., Lehtonen, A., Törnudd, P., Virtanen, R., Valkonen, L., Lehtimaja, L., Takala, H., Littunen, J. & Rautio, I., 1984, Helsinki: Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. 159 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Talvivaaran kaivoksen kriisin vaikutukset Kainuun aluetalouteen ja väestön määrään

Törmä, H. K. & Laukkonen, J., 2014, 42 Sivumäärä (Raportteja; nro 116)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tampereen ECO2 ja kestävän yhdyskunnan pilotit

Heiskanen, E., 23 elokuuta 2017, Smart Energy Transition -hanke. 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tampereen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän uusinta-auditointi

Virtanen, T., Järvinen, M-R., Karppanen, E., Mäkipää, A. & Moitus, S., 2012, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 51 Sivumäärä (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; nro 4:2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tanssin strategia 2010-2020: työpapereita

Laakkonen, J. (toim.) & Kukkonen, A. (toim.), 2010, Helsinki: Taiteen keskustoimikunta - Valtion tanssitaidetoimikunta. 82 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

Iho, A., Lankoski, J., Ollikainen, M., Puustinen, M., Arovuori, K., Heliölä, J., Kuussaari, M., Oksanen, A. & Väisänen, S., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvobarometri 2017

Attila, H., Pietiläinen, M., Keski-Petäjä, M., Hokka, P. & Nieminen, M., 15 kesäkuuta 2018, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 164 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; nro 8/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö

Lahelma, E., 1988, Helsinki: Valtion painatuskeskus. (Komiteanmietintö; nro 17)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti: Opening equality possibilities, final report of the NaisUrat research and development project

Hearn, J., Jyrkinen, M. H., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Lämsä, A-M., Gustavsson, M. & Hirvonen, P., 2015, Helsinki: Hanken School of Economics. 92 Sivumäärä (Research Reports; nro 75)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tasa-arvon toteuttaminen fysiikan opinnoissa ja tutkijankoulutuksessa: Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitoksen tasa-arvohankkeen 2006 raportti

Tala, S. T., 2007, http://www.physics.helsinki.fi/suomi/ajankohtaista/ta06_raportti.pdf: Helsingin yliopisto, fysiikan laitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 2013: Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu

Ikävalko, E., 2014, Helsinki: Opetushallitus. 87 Sivumäärä (Raportit ja selvitykset / Opetushallitus; nro 2014:6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvosuunnittelun seurannan kehittäminen ja tietopankin rakentaminen

Kuitunen, S., Haila, K., Ruuth, M., Saari, M. & Pikkala, S., 2008, Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvoviranomaisten institutionaalinen asema

Holli, A. & Rantala, M., 2009, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 95 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; nro 2009:54)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasa-arvoviranomaisten institutionaalinen asema

Holli, A. M. & Rantala, M., 2009, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 95 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; nro 2009:54)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tasanopeusjärjestelmä päätieverkolla

Kulomäki, J. & Summala, H., 2003, (Tiehallinnon selvityksiä; Vuosikerta 2003, nro 52)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Taulukarin– Mustakuvun kasvillisuus- ja sedimenttitutkimukset 2012: Alleco Oy raportti n:o 3/2013.

Syväranta, J., Leinikki, J. & Leppänen, J. J., 2013

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Virtanen, T., Ahonen, H., Ahonen, H., Koski, P., Lähteenmäki, J. & Mustonen, K., 2010, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 85 Sivumäärä (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; nro 7:2010)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Teatteritekstityksen tutkimuksia

Tiittula, L., 2013, Kuuloliitto. 12 Sivumäärä (Kuulokynnys)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Technical Design Report for PANDA Electromagnetic Calorimeter (EMC)

Garcia, F., Riska, D-O. & PANDA Collaboration, 2008

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Technical Design Report for the PANDA Solenoid and Dipole Spectrometer Magnets

Garcia, F., Riska, D-O. & The PANDA Collaboration, 2009

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Technical Design Report for the Upgrade of the ALICE Time Projection Chamber

Abelev, B., Chang, B., Kim, D. J., Kral, J., Lippmann, C., Mooreale, A., Pohjoisaho, E. H. O., Rak, J., Räsänen, S. S., Trzaska, W. H., Vargyas, M., Viinikainen, J., The ALICE collaboration, Garcia Fuentes, F. I. & TPC upgrade collaboration, 3 maaliskuuta 2014, CERN-LHCC-2013-020, ALICE-TDR-016 toim. CERN. 176 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Technical Specifications Document: EO Application Development. Data User Element DUE Innovators II - Insect Combat.

Koch, B., Ortiz, S., Röder, J., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Holopainen, M., Hyyppä, J. & Karjalainen, M., 2009, Freiburg: European Space Agency. 41 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Teille on lähetys: Vuoden 2013 Helsingin Lähetysjuhlien kävijäkyselyn tutkimusraportti

Räsänen, A. & Ryhänen, T., 2014, Kirkon tutkimuskeskus. 50 Sivumäärä (Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja; nro 39)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Edunvalvontakysely 2006

Viuhko, M., 2006, Espoo: Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta . 30 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tekniset ratkaisut ja pedagogiset mahdollisuudet. 2. Seurantaraportti Helsingin koulujen tietoteknisistä edellytyksistä

Ilomäki, L., Laine, P., Syri, J., Lallimo, J. A., Rahikainen, M., Lakkala, M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H. & Lehtinen, E., 1999, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja; Vuosikerta 1999, nro A12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access
Tiedosto

Tekoäly viranomaistoiminnassa - eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Koivisto, R., Leikas, J., Auvinen, H., Vakkuri, V., Saariluoma, P., Hakkarainen, J. M. & Koulu, R., 1 helmikuuta 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 62 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 14/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa

Dahlbo, H., Aalto, U. K., Salmenperä, H., Eskelinen, H., Pennanen, J., Sippola, K. & Huopalainen, M., 2015, Helsinki: Ympäristöministeriö. 86 Sivumäärä (Suomen ympäristö ; nro 4/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Open access

Tekstikorpukset: raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lehtinen, M., Karvonen, P. & Rahikainen, T., 1995, [Helsinki]: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 79 Sivumäärä (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Telepakkokeinojen oikeussuojajärjestelmä

Niemi, J. & de Godzinsky, V., 2009, (National Research Institute of Legal Policy ; Vuosikerta 2009, nro 234)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen Suomessa ja eräitä muita ympäristönsuojelulain kehittämisajatuksia

Puheloinen, E-M., Ekroos, A., Warsta, M. O., Watkins, G., Harju, M-L. & Dahl, O., 2011, Helsinki: Ympäristöministeriö. 392 Sivumäärä (Ympäristöministeriön raportteja ; Vuosikerta 2011, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Teologian opiskelijat ja virret: Ovatko virret aarteita vai museotavaraa?

Kiiski, J., 2014, Kirkon tutkimuskeskus. 92 Sivumäärä (Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja; nro 37)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Terapiastako ratkaisu? NLP-perustaisen psykoterapian tuloksellisuustutkimus

Ojanen M., Kotakorpi S., Kumpula S., Tenkku M., Vaden T., Kiviaho M., Vikeväinen-Tervonen L. Hiltunen S., 2004, Helsinki: ai ai oy. 109 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Terveellistä ja luonnollista ruokaa: Elävän ravinnon syöjien näkemyksiä ruokavalionsa perusteista ja käytännöistä

Mäkelä, J. & Väänänen, V., 2007, Kuluttajatutkimuskeskus. 70 Sivumäärä (Kuluttajatutkimuskeskus / Julkaisuja; nro 9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Terve fiilinki - parempi meininki? Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005

Viuhko, M., 2006, Kemi-Tornion Ammattikoulu. 84 Sivumäärä (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja / Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Terveyden edistämisen barometri 2010: ajankohtaiskatsaus järjestöjen ja kuntien terveyden edistämiseen

Parviainen, H. T., Koskinen-Ollonqvist, P., Forsman, P., Huhta, H., Ruohonen, A. & Hakulinen, H., 2010, Helsinki. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta

Seppälä, T., Linna, M. & Elonheimo, O. T., joulukuuta 2014, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research. 31 Sivumäärä (VATT Valmisteluraportit; Vuosikerta 2014, nro 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti