Etsi julkaisuja

1977

Maaltapaosta hyvinvointi-Suomeen: Suomen itsenäisyyden aikaa 4

Arola, P., 1977

Tutkimustuotos: Ei-tekstimuotoinenAudiovisuaalinen tuotosTieteellinen

Marxin päätyö "Pääoma" kokonaisuudessaan suomeksi

Rahkonen, K. S., 1977, julkaisussa : Ylioppilaslehti. 64, 7, 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Mikael Agricolan ja Eerik Sorolaisen teosten levinneisyydestä ennen isoavihaa

Heininen, S., 1977, julkaisussa : Bibliophilos. 1977/36, s. 35-44 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Mitä on työvoiman vaihtuvuus?

Loikkanen, H. A. & Virén, M., 1977, julkaisussa : Kansantaloudellinen Aikakauskirja. 73, 3, s. 328-339

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Modern strafflagstiftning: Finsk-svenskt symposium i Åbo 29-30 augusti 1977

Lahti, R., 1977, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . 88 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Modern strafflagstiftning. Finsk-svenskt symposium i Åbo 29-30 augusti 1977

Lahti, R., 1977, Det finsk-svenska symposiet om modern strafflagstiftning. 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Monimuuttujamenetelmät lääketieteellisessä tutkimuksessa

Sarna, S., 1977, Helsinki: Yliopistopaino. 19 Sivumäärä (Kansanterveystieteen julkaisuja M24:1977)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Monimuuttujamenetelmät lääketieteellisessä tutkimuksessa II

Sarna, S., 1977, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 13 Sivumäärä (Kansanterveystieteen julkaisuja M25:1977)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

More evidence for the recessive inheritance of selective adult type lactose malabsorption

Sahi, T. & Launiala, K., 1977, julkaisussa : Gastroenterology. 73, s. 231-232 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Myocardial infarction and weather

Sarna, S., Romo, M. & Siltanen, P., 1977, julkaisussa : Annals of Clinical Research. 9, s. 222-232 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Neubestimmung der Lehrinhalte im mutterschprachlichen Unterricht an der finnischen Grundschule

Hakulinen, A., 1977, julkaisussa : Nordeuropa : Studien : wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.. 10, s. 93-107 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Näkökohtia uskonnollisen ja sosiaalisen muutoksen vuorovaikutuksesta kirkkohistoriallisen tutkimuksen kannalta

Heikkilä, M., 1977, Uskonto, aluekulttuuri ja yhteiskunta: Uskontoekologisten tutkimusmenetelmien tarkastelua. Huotari, V. & Sinikara, K. (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, s. 13-18 6 Sivumäärä (Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen toimitteita; nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Occurrence of disialosyl groups in glycoproteins

Finne, J., Krusius, T. & Rauvala, H., 1977, julkaisussa : Biochemical and Biophysical Research Communications. 74, 2, s. 405-410 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Oheissakon ja yhtä vuotta pidemmän ehdollisen vankeusrangaistuksen käyttö - Tutkimusraportti. OLJ 6/1977. Helsinki. 35 s.

Lappi-Seppälä, S. T., 1977, (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisuja; Vuosikerta 1977, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Ohjeita harjoitusaineiden kirjoittajille

Anneli Lieko, Laila Lehikoinen, Kaino Laaksonen, Silva Kiuru, 1977, Helsinki: Gaudeamus. 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Oikeusmuoto ja valtio: muotogeneettisen johtamisen rajoista

Kivinen, M., 1977, julkaisussa : Sosiologia. 14(1977), s. 196-203

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Om kriteriernä för urval av lägenhetsinnehavare på bostadsmarknaden och speciellt det ransonerade beståndet av privata hyresbostäder

Loikkanen, H. & Holstila, E., 1977, Samfundsökonomiske og sociale problemer på boligmarkedet. Andersen, H. & Vestergaard, H. (toim.). Statens Byggeforskningsinstitut

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Om styrning av försäkringsvillkor: en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Wilhelmsson, T., 1977, Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus. 444 Sivumäärä (Juridiska föreningens i Finland publikationsserie)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

On defining error recovery in context-free parsing

Sippu, S. & Soisalon-Soininen, E., 1977, Automata, Languages and Programming: Fourth Colloquium, University of Turku, Finland July 18-22, 1977. Salomaa, A. & Steinby, M. (toim.). Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, s. 492-503 12 Sivumäärä (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 52).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

On embedded questions in Finnish

Hakulinen, A., 1977, Studies in Finno-ugric Linguistics: Indiana University Uralic and Altaic Series. Sinor, D. (toim.). Bloomington: Indiana University Press, Vuosikerta 131. 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Open access
Tiedosto

On the production ecology of epipelic algae and littoral plankton communities in Lake Pääjärvi, southern Finland

Kairesalo, T., 1977, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. 14, s. 82-88 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

On the theory of job search: an extension

Loikkanen, H. A., 1977, Preliminary version. toim. [Hki]: Helsingin yliopisto. 1 Sivumäärä (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita; nro 67)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Osuus oppikirjasta "Rikosten seuraamukset" (muut kirjoittajat: M. Halinen, P.Koskinen, M. Majanen, H. Palmén, P.O. Träskman ja T. Utriainen). Helsingin yliopiston rikosoikeuden laitoksen julkaisuja, Helsinki 1977 2 p. 1981.

Lappi-Seppälä, S. T., 1977, "Rikosten seuraamukset" (muut kirjoittajat: M. Halinen, P.Koskinen, T. Lappi-Seppälä, M. Majanen, H. Palmén, P.O. Träskman ja T. Utriainen). Helsingin yliopiston rikosoikeuden laitoksen julkaisuja, Helsinki 1977 2 p. 1981. .

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Persoonallisuuden normatiivinen aspekti sekä persoonallisuuden suuntautuminen motiivihierarkian ja maailmankatsomuksen ykseydessä

Hautamäki, A. & Vepsäläinen, K., 1977, Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Engeström, Y. (toim.). 1 toim. Helsinki: Tutkijaliitto, s. 61-79 18 Sivumäärä (Tutkijaliiton julkaisusarja; nro 5).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

PHARMACOKINETICS OF INTRAVENOUS ANESTHETICS - IMPLICATIONS FOR CLINICAL USE

GHONEIM, M. M. & KORTTILA, K., 1977, julkaisussa : Clinical Pharmacokinetics. 2, 5, s. 344-372 29 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Proceedings of the XVI Scandinavian Congress on Clinical Chemistry and Clinical Physiology

Jänne, O. (toim.), Kontula, K. (toim.) & Viinikka, L. (toim.), 1977

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Psykiatriset sairaudet Suomen puolustusvoimissa vv. 1941-1944

Ponteva, M., 1977, Helsinki. 208 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Rangaistuksen mittaamisesta sotilasrikosasioissa

Lahti, R., 1977, RL 6 luku: ¬Kadettikoulussa 20.5.1977 pidetystä sotatuomarikokouksesta laaditussa pöytäkirjassa. Pääesikunta, s. 9-21 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Records based on clinical examination as an indicator of alchol involvement in injuries at emergency stations

Honkanen, R., 1977, julkaisussa : Scandinavian Journal of Social Medicine. 5, s. 91-95 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

RECOVERY, PSYCHOMOTOR-SKILLS, AND SIMULATED DRIVING AFTER BRIEF INHALATIONAL ANESTHESIA WITH HALOTHANE OR ENFLURANE COMBINED WITH NITROUS-OXIDE AND OXYGEN

KORTTILA, K., TAMMISTO, T., ERTAMA, P., PFAFFLI, P., BLOMGREN, E. & HAKKINEN, S., 1977, julkaisussa : Anesthesiology. 46, 1, s. 20-27 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Recovery and psychomotor skills after anaesthesia

Korttila, K., 1977, julkaisussa : Duodecim. 93, s. 1358-1368

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Release of salivary proteins from hydroxyapatite and enamel by means of phosphate buffer

Meurman, J. H., 1977, julkaisussa : Proceedings of the Finnish Dental Society. s. 189-195

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Rikosoikeudellisia lausuntoja 1970-1976

Lahti, R., 1977, Turku. 166 Sivumäärä (Rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja A; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Rikosoikeuden soveltamistapauksia: Rikosoikeudellisia tenttitapauskysymyksiä sekä vastauksia ja vastausohjeita niihin

Lahti, R., 1977, Turku. 98 Sivumäärä (Rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja ; Vuosikerta B, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Serum lipids and proteins in laxtose malabsorption

Sahi, T., Jussila, J., Penttilä, IM., Sarna, S. & Isokoski, M., 1977, julkaisussa : American Journal of Clinical Nutrition. 30, s. 476-481 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Seurakunnan mahdollisuudet toimia koulussa

Juntunen, H., 1977, Helsinki: SKSK-kustannus. 66 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Skin diseases in a Finnish Lapp population

Karvonen, J., Sahi, T., Kirjarinta, M. & Tiilikainen, A., 1977, julkaisussa : Nordic Council for Arctic Medical Research Report. 16, s. 38-43 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Skolhälsovård

Hultin, H., 1977, julkaisussa : Finska Läkaresällskapets Handlingar. 137, s. 101-104 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Stafylokokkien faagityypitys sairaalainfektioiden tutkimusvälineenä

Ojajärvi, J., 1977, Unknown host publication. s. 5-8 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Steroidireseptorit rintasyövän hoitoa ohjaamassa

Jänne, O., Kontula, K., Puukka, M. & Vihko, R., 1977, julkaisussa : Duodecim. 93, s. 509-516

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Streptococcus mutans ja karies

Meurman, J. H., 1977, julkaisussa : Suomen hammaslääkärilehti. 24, s. 182-191

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Structural features of tissue glycoproteins. Fractionation and methylation analysis of glycopeptides derived from rat brain, kidney and liver

Krusius, T. & Finne, J., 1977, julkaisussa : European Journal of Biochemistry. 78, 2, s. 369-379 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Studies on the alkali-labile O-glycosidically linked carbohydrate units of brain glycoproteins

Finne, J., 1977, Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelu. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Suhtautuminen uusijaan

Lahti, R., 1977, Rikoslain 6 luvun uudistaminen: Monisteessa Grönqvist, Henrik ym. 2 toim. Helsinki: Oikeusministeriön lainsäädäntöosasto, s. 46-94 52 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Suomen rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kehitysvaiheis¬ta

Lahti, R., 1977, Turku: Turun yliopiston julkisoikeuden laitos. 69 Sivumäärä (Rikos- ja prosessi¬oikeuden julkaisusarja A ; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomen sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyden kartoitus

Terhivuo, J. & Koli, L., 1977, julkaisussa : Luonnon Tutkija. 81, 5, s. 139-148 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

The above ground growth rate of a dwarf shrub community

Kellomäki, S., Hari, P., Vuokko, R., Väisänen, E. & Kanninen, M., 1977, julkaisussa : Oikos. 29, s. 143-149 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

The Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Prolegomena to a Critical Edition

Shehadeh, H., 1977, Jerusalem: Hebrew University. 600 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

THE CRYSTAL STRUCTURE OF MALONATO(N1-ISOPROPYL-2-METHYL-PROPANE-1,2-DIAMINE)COPPER(II) DIHYDRATE

KANSIKAS, JARNO. & HÄMÄLÄINEN, REIJO., 1977, julkaisussa : Finnish Chemical Letters. 1977, s. 118-122 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu