Etsi julkaisuja

1984

Saatavan ulosmittaus

Koulu, R., 1984, Ulosotto / [julk.] Suomen kaupunginvoutien yhdistys ry.. Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus, s. 153-164

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Saatavan ulosmittaus

Koulu, R., 1984, 2. toim. Mikkeli: Suomen lakimiesliiton kustannus. 223 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Seasonal changes in the cytoplasmic structures of sporogenous cells of the Scotch pine

Hohtola, A., Kupila-Ahvenniemi, S. & Ohtonen, R., 1984, julkaisussa : Annales Botanici Fennici. s. 143-149

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Seismisen kartan piirto-ohjelma

Tiira, T., 1984, University of Helsinki. (Institute of Seismology, University of Helsinki, Report T; nro T-26)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Seleeni ja E-vitamiini avuksi vanhuuden vaivoissa - kaksoissokkotutkimus

Tolonen, M., Halme, M. & Sarna, S., 1984, julkaisussa : Ympäristö ja terveys. 15, 6, s. 432-437 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Selkämeren silakat pakenevat teollisuuden jätevesipäästöjä

Lehtonen, H., 15 maaliskuuta 1984, julkaisussa : Helsingin Sanomat. s. 2

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

SERONEGATIVE OLIGOARTHRITIS

KAARELA, K. & SARNA, S., 1984, julkaisussa : Scandinavian Journal of Rheumatology. s. 912 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SERUM ACUTE-PHASE GLYCOPROTEINS AND IMMUNE-COMPLEXES IN RELATION TO SMOKING AND RESPIRATORY SYMPTOMS - AN EPIDEMIOLOGICAL-STUDY

PALOSUO, T., ANDERSSON, M., VAANANEN, R., PYHALA, R., KOSKENVUO, M. & AHO, K., 1984, julkaisussa : European Journal of Respiratory Diseases. 65, s. 210-215 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SERUM AMYLOID-A PROTEIN - CURRENT STATUS

MAURY, C. P. J., 1984, julkaisussa : Scandinavian Journal of Rheumatology. 13, s. 97-100 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SERUM ESTERASE-ACTIVITY IN REACTIVE SYSTEMIC AMYLOIDOSIS AND ITS RELATION TO AMYLOID-A DEGRADING ACTIVITY

MAURY, C. P. J., JUNGE, W. & TEPPO, A. M., 1984, julkaisussa : Translational Research. 104, s. 761-766 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sexual disorders in chronic prostatitis reflected in projective tests

Keltikangas-Järvinen, L., 1984, julkaisussa : British Journal of Projective Psychology and Personality Study. 29, 1, s. 9-11 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SHORT LIFETIMES IN AR-38

LAPPALAINEN, R., KEINONEN, J., ANTTILA, A., KISS, A. & SOMORJAI, E., 1984, julkaisussa : Nuclear Physics, Section A. 426, s. 287-300 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Short-term habituation and dishabituation of the mismatch negativity of the erp

SAMS, M., Alho, K. & NAATANEN, R., 1984, julkaisussa : Psychophysiology. 21, s. 434-441 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sielunhoidollinen herätyssaarna: Herännäissaarnan homileettinen analyysi maailmansotien väliseltä ajalta

Heikkilä, M., 1984, Helsinki: Helsingin yliopisto, kirkkohistorian laitos. 112 Sivumäärä (Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen julkaisuja; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Simulaatio - sosiaalisen käyttäytymisen jäljillä

Pirttilä-Backman, A-M., 1984, Sosiaalipsykologian näköaloja. WSOY, 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sinfoniaorkesterin markkinoinnin suunnittelu: Marketing planning in symphony orchestra

Sorjonen, H., 1984, Hki: Helsingin kauppakorkeakoulu. 156 Sivumäärä (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B; Vuosikerta 71)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Single and multiple-dose pharmacokinetics of pipemidic acid in normal human volunteers

Klinge, E., Männistö, P. T., Mäntylä, R., Mattila, J. & Hänninen, U., 1984, julkaisussa : Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2687

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sisäisten mallien teoria onnettomuuksien tulkinnassa: Tapaturmatutkimuksen 2. kansallinen tutkijakokous 10.-11.11.1983, seminaariraportti.

Backman, M., Pirttilä-Backman, A-M. & Mikkonen, V., 1984, Suomen akatemia. 16 Sivumäärä (Suomen Akatemina julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Skin irritation by dithranol (anthralin) and its 10-acyl analogues in three animal models

Männistö, P. T., Havas, A., Haasio, K., Hanhijärvi, H. & Mustakallio, K. K., 1984, julkaisussa : Contact Dermatitis. 1088

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Snoring: A risk factor for hypertension, angina pectoris, and myocardial infarction?

Koskenvuo, M., Kaprio, J., Partinen, M., Langinvainio, H., Sarna, S. & Heikkilä, K. V., 1984, julkaisussa : CVD Epidemiology Newsletter. 35, s. 26-27 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Sotaväen päälliköt sotilaspappeja koskevien asioiden käsittelijöinä 1812-1880

Vappula, K., 1984, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 74 (1984). Mustakallio, H. (toim.). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, s. 116-124 9 Sivumäärä (Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja; nro 74).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sotilasoikeudenhoidon uudistuksesta kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden yleisten periaatteiden kannalta

Lahti, R., 1984, Sotilasoikeudenhoidon uudistaminen I: esitelmiä, lainsäädäntöaineistoa. Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto, s. 9-22 (Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston julkaisusarja; Vuosikerta 4, nro 83).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Sotilasrikosten seuraamuskäytäntö: Sotilasoikeudenhoidon uudistaminen II

Lahti, R., Lindstedt, J. & Läärä, E., 1984, Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto. (Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston julkaisusarja; Vuosikerta 4, nro 83)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Specific cell-surface labeling of polyglycosyl chains in human erythrocytes and HL-60 cells using endo-ß-galactosidase and galactosyltransferase

Viitala, J. & Finne, J., 1984, julkaisussa : European Journal of Biochemistry. 138, 2, s. 393-397 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Spectral properties of analyzed and forecast global 500 mb fields

Savijärvi, H., 1984, julkaisussa : Journal of the Atmospheric Sciences. 41, s. 1745-1754

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Språkfrågan och det fennomanska folkhemmet

Stenius, H., 1984, J.V.Snellman och hans gärning. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien , Vuosikerta Konferenser 10.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Standardavtal: om avtalsbundenhet och oskäliga avtalsvillkor

Wilhelmsson, T., 1984, Helsinki: Suomen lakimiesliiton kustannus. 127 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

STATUS EPILEPTICUS AND ALCOHOL-ABUSE - AN ANALYSIS OF 82 STATUS EPILEPTICUS ADMISSIONS

PILKE, A., PARTINEN, M. & KOVANEN, J., 1984, julkaisussa : Acta Neurologica Scandinavica. 70, 6, s. 443-450 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

STATUS EPILEPTICUS AND ALCOHOL WITHDRAWAL

KOVANEN, J., PILKE, A. & PARTINEN, M., 1984, julkaisussa : Acta Neurologica Scandinavica. 69, s. 97-98 2 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Sterigmatokystiini kanojen joukkotuhon syynä?

Pohjanvirta, R., Sihvonen, L. & Karppanen, E., 1984, julkaisussa : Suomen eläinlääkärilehti. 90, 4, s. 217-222 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Strejken på lokalplanet

Stenius, H., 1984, julkaisussa : Historisk tidskrift för Finland. 69, 4, s. 402-408

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Structural studies on glycoprotein oligosaccharides of chromaffin granule membranes and dopamine ß-hydroxylase

Margolis, R. K., Finne, J., Krusius, T. & Margolis, R. U., 1984, julkaisussa : Archives of Biochemistry and Biophysics. 228, 2, s. 443-449 7 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Studying the occurrence of occupational health problems: illustrative dissections

Nurminen, M., 1984, Helsinki: Yliopistopaino. 186 Sivumäärä (Kansanterveystieteen julkaisuja M; nro M83)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Subjektiuden naamiaiset

Heinämaa, S., 1984, julkaisussa : Ylioppilaslehti. 19, s. 14

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Suola lihassa ja lihavalmisteissa

Ruusunen, M., 1984, julkaisussa : Ravitsemuskatsaus. s. 21 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Suomalaiset luokkakuvassa: luokkaprojekti

Blom, R., Kerkelä, H., Kivinen, M., Melin, H., Järvelä, M., Rantalaiho, L., Nikula, J., Tyrkkö, A., Keinänen, P. & Julkunen, P., 1984, Tampere: Vastapaino. 620 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Suomen maaperässä niukasti fosforia

Hartikainen, H., 1984, julkaisussa : Leipä leveämmäksi. 32, 6, s. 6-7

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Suomen nominialkuiset yhdysverbit

Rahtu, T., 1984, julkaisussa : Virittäjä. 1984, 4, s. 409 - 430 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Surface glycoprotein changes during normal and malignant haematopoietic differentiation

Gahmberg, C. G., Andersson, LC., Karhi, KK. & Rodt, H., 1984, julkaisussa : Biochemical Society Transactions. 12, s. 549-552

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

SURFACE GLYCOPROTEIN CHANGES DURING NORMAL AND MALIGNANT HEMATOPOIETIC DIFFERENTIATION

GAHMBERG, CG., ANDERSSON, LC., KARHI, KK. & RODT, H., 1984, julkaisussa : Biochemical Society Transactions. 12, 3, s. 549-552 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Suu-nenäsuojusten teho

Ojajärvi, J., Uotila, B., Sorsa, T. & Mäkelä, P., 1984, julkaisussa : Suomen lääkärilehti. 12, s. 1006-1008 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Suuri pamaus vai sivistys: puheenvuoroja rauhanyliopistosta

Kantasalmi, K. A. (toim.), 1984, Helsinki: Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta. 144 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Svenskt i Finland II. Demografiska och socialhistoriska studier

Stenius, H. (toim.) & Engman, M. (toim.), 1984, 289 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Syyt Perämeren muikkusaaliiden pienenemiseen

Lehtonen, H., 1984, julkaisussa : Erä.. 8, s. 5

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Syöpäsolujen pintaproteiinit

Gahmberg, C. G., 1984, (Syövän biologia)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Sädehoitomallien soveltaminen syövänhoitoon

Savolainen, S., 1984

Tutkimustuotos: OpinnäytePro gradu

Taloudellinen rikollisuus ja rikosoikeusuudistus

Lahti, R., 1984, julkaisussa : Suomen poliisilehti. 64, s. 200-204 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Talousrikostyöryhmän ehdotus rikoslain vero-, tukipalkkio- ja elinkeinorikoksia sekä eräitä muita rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lahti, R., Lehtonen, A., Törnudd, P., Virtanen, R., Valkonen, L., Lehtimaja, L., Takala, H., Littunen, J. & Rautio, I., 1984, Helsinki: Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto. 159 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Tavallisimpien suomalaisten tiatsididiureettien vaikutukset aineenvaihduntaan lievää verenpainetautia sairastavilla potilailla

Koskelainen, J., Turpeinen, T., Lehto, H., Lammintausta, R., Sarna, S. & Viikari, J., 1984, julkaisussa : Lääkeuutiset. 2, s. 89-96 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen