Administrativa avgiftssanktioner och rätten att presumeras vara oskyldig: En nordisk komparativ undersökning

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Artikeln utgör en nordisk komparativ undersökning av oskyldighetspresumtionen samt tillämpningen och tolkningen av denna presumtion i administrativa sanktionsavgiftsförfaranden. Straffliknande administrativa avgiftssanktioner benämns ofta sanktionsavgifter, och en sådan grupp administrativa påföljder existerar i alla de nordiska länderna Finland, Sverige och Norge. I artikeln kartläggs hur Europadomstolen hitintills tolkat oskyldighetspresumtionens innehåll ifråga om sanktionsavgifter, och beskrivs hur denna rättspraxis speglas i nationell lagberedning, rättspraxis och rättslitteratur i de nämnda nordiska länderna. I undersöknings fokus står frågor om utredning och bevisning i sanktionsavgiftsärenden. Frågor om skuldpresumtioner, objektivt ansvar och ansvarsfrihetsgrunder granskas särskilt i sammanhanget. I artikeln beskrivs Europadomstolens praxis gällande oskyldighetspresumtionen, varpå rättsläget i Finland, Sverige och Norge undersöks med hänsyn till denna praxis. Slutligen jämförs rättsläget i de nordiska länderna i förhållande till varandra. I artikeln diskuteras också det fortsatta behovet av teoribildning gällande ämnet. Artikeln utgör en del av en sammanläggningsavhandling.
Alkuperäiskieliruotsi
LehtiFörvaltningsrättslig tidskrift
Vuosikerta81
Numero5
Sivut887-935
Sivumäärä49
ISSN0015-8585
TilaJulkaistu - 17 joulukuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • Uppsala Universitet

    Veronica Lankinen (Vieraileva tutkija)

    20 elokuuta 201826 elokuuta 2018

    Aktiviteetti: Ulkoisessa instituutiossa vierailun tyypitAkateeminen vierailu toiseen organisaatioon

Siteeraa tätä