Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä

Riikka Koulu, Beata Mäihäniemi, Vesa Kyyrönen, Jenni Maria Hakkarainen, Kalle Aleksi Markkanen

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suodatin
Aktiivinen

Hakutulokset