Ilmastokasvatus ja tunteet

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Ilmastokriisi syvenee ja samalla sen psykologiset vaikutukset muodostuvat intensiivisemmiksi. Ilmastokysymysten yhteydessä herää monenlaisia tunteita, joita tuore kansainvälinen tutkimus on alkanut kasvavassa määrin tarkastella: esimerkiksi vihaa, surua, syyllisyyttä ja häpeää. Joskus nämä tunteet patoutuvat lamauttavaksi ilmastoahdistukseksi tai kanavoituvat aggressiiviseksi riidanhaastamiseksi. Parhaimmillaan tällaiset tunteet voivat myös kanavoitua toiminnan käyttövoimaksi ja johtaa esimerkiksi ilmastotoiminnan synnyttämään iloon.

Tunteiden käsittelyyn liittyy monia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet myös ympäristö- ja ilmastokasvatukseen. Kasvava joukko kansainvälisiä ympäristökasvatuksen tutkijoita on alkanut tarkastella tunteiden roolia ja merkitystä. Tässä artikkelissa keskityn tunteiden rooliin ilmastokasvatuksessa ja esitän, että tunteiden käsittelyyn on kiinnitettävä selkeästi enemmän huomiota. On tarpeen keskustella niistä yhteiskunnallisista, psykologisista ja sosiaalisista prosesseista, jotka vaikuttavat tunteiden ilmaisuun tai niiden piiloon jäämiseen. Kasvatuksessa on etsittävä keinoja, joilla tunne-energia saataisiin kanavoitumaan rakentavasti.

Esitän mallin kolmesta eriasteisesta tavasta, joilla ilmastokasvatusta toteuttavat henkilöt voivat käsitellä ilmastokriisin herättämiä tunteita. Vaikka asiaan liittyy monenlaisia haasteita, tilanteeseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti kohtalaisen maltillisilla toimenpiteillä. Artikkelin anti soveltuu monenlaisiin ympäristökasvatuksellisiin tilanteisiin, mutta kiinnitän erityishuomiota opettajien rooliin ja mahdollisuuksiin.

Metodina on niin kutsuttu systemaattinen analyysi eri tutkijoiden ja kasvattajien näkemyksistä. Lähestymistapa on monitieteellinen ja osin kasvatusfilosofinen. Lähteinä käytän tuoretta kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, mutta ammennan myös käytännön havainnoista suomalaisen kasvatuksen kentältä.
Julkaisun otsikon käännösClimate Education and Emotions
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaBiologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL)
Sivumäärä62
TilaJulkaistu - 11 joulukuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • 611 Filosofia

Siteeraa tätä