Co-constructing meaning and context in international teacher education

  Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

  Abstrakti

  In teacher education, students not only construct content knowledge but examine theory through their own experiences to be able to apply it to practice in equitable education. Teacher education prepares students to a certain educational system and usually it is the one in which the students are themselves educated. International higher education programmes in countries where English is not an official language use English as a lingua franca (ELF) for teaching and learning. However, participants come to a communicative situation with their own history, past experiences, knowledge, and their own frames of reference. This article looks at an excerpt from a particular university teaching session in English-medium instruction (EMI) teacher education in Finland where a group of international students from diverse educational, linguistic, and cultural backgrounds negotiate for meaning and common understanding. A discussion about an ethical dilemma related to student assessment is analyzed qualitatively turn-by-turn to show how communicative resources help overcome mis- and non-understanding that stems from, besides linguistic difficulties, understanding contexts in different ways. The achievement of mutual intelligibility and individual learning required the participation of many to allow for the linguistic challenges of understanding less familiar varieties and uses of English, and interpret the cultural and contextual levels behind the utterances.

  Merkityksen ja kontekstin yhdessä rakentamista kansainvälisessä opettajankoulutuksessa:
  Opettajankoulutuksessa opiskelijat eivät ainoastaan rakenna sisältötietoa vaan tutkivat teoriaa omien kokemustensa kautta, jotta he voivat soveltaa sitä käytännössä oikeudenmukaisessa opetuksessa. Opettajankoulutus valmistaa opiskelijoita tiettyyn koulutusjärjestelmään ja yleensä se on sama, jossa opiskelijat ovat itse käyneet koulunsa. Kansainväliset ylemmän asteen koulutusohjelmat maissa, joissa englanti ei ole virallinen kieli, käyttävät lingua franca -englantia (ELF) opettamiseen ja oppimiseen. Osallistujat kuitenkin tuovat keskusteluun mukanaan oman historiansa, menneet kokemuksensa, tietonsa ja omat viitekehyksensä. Tässä artikkelissa tarkastellaan otetta opetustilanteesta englanninkielisessä aineenopettajankoulutuksessa Suomessa, jossa ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita erilaisine koulutus-, kieli- ja kulttuuritaustoineen tekee merkitysneuvotteluita yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Keskustelu opiskelija-arviointiin liittyvästä eettisestä dilemmasta analysoidaan laadullisesti vuorosana vuorosanalta, jotta voidaan näyttää, kuinka kommunikatiiviset keinot auttavat selvittämään väärinymmärrystä ja ymmärtämättömyyttä, jotka johtuvat kielellisten vaikeuksien lisäksi kontekstien ymmärtämisestä eri lailla. Yhteisymmärryksen ja yksilöllisen oppimisen saavuttaminen vaati usean osallistujan yhteistyötä, jotta he selvisivät englannin kielen harvinaisempien variaatioiden ja käyttöjen aiheuttamilta haasteilta ja pystyivät tulkitsemaan ilmaisujen kulttuuriset ja kontekstuaaliset kerrokset.
  Alkuperäiskielienglanti
  LehtiJournal of English as a Lingua Franca
  Vuosikerta5
  Numero1
  Sivut83-105
  Sivumäärä23
  ISSN2191-9216
  DOI - pysyväislinkit
  TilaJulkaistu - maaliskuuta 2016
  OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

  Siteeraa tätä