Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi: Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Anna Karoliina Pilli-Sihvola, Daria Gritsenko, Riina Haavisto, Atte Harjanne, Pekka Iivari, Sanna Kyyrä, Riitta Pöntynen, Sari Repka, Anne Suominen, Hanna Virta, Veli-Pekka Tynkkynen, Adriaan Perrels

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Abstrakti

Raportti esittää MERMAID-hankkeessa kehitettyjä Suomelle olennaisia suosituksia ja toimenpiteitä arktisen alueen yleisen kehityksen ja liiketoiminnan edistämiseksi, keskittyen erityisesti meri- ja matkailusektoreille, vuoteen 2035 asti. Raportissa on myös analyysi Venäjän arktisesta energiapolitiikasta akateemisen kirjallisuuden ja media-analyysin pohjalta.

Arktisen alueen yleisen kehityksen edistämiseksi tulisi mm. nostaa arktisen luonnonsuojelun kansallista prioriteettia, luoda kannustavat puitteet kansalliselle arktiselle liiketoiminnalle ja lisätä kansainvälisten arktisten investointimarkkinoiden avoimuutta. Merenkulun osalta suositellaan mm. yhteistyön lisäämistä meriklusterin ja energian- ja raaka-ainetuotannon välillä ja perustamaan offshore- ja subsea-osaamisen koulutusohjelma. Matkailualalla tulisi mm. hyödyntää kokemukset ja osaaminen arktisessa arjessa esim. brändäämällä Arctic is cool -ajatus ja kehittää arktisen alueen matkailutoimijoiden osaamista. Hanke suosittelee myös avointa yhteistyötä ja osaamisen jakamista Venäjän kanssa. Venäjän keskeisin mielenkiinnon kohde arktisella alueella on hiilivetyjen hyödyntäminen, mutta maan energiahankkeita tulee arvioida taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös poliittisten intressien näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten monimutkaisuus asettaa kuitenkin rajoitteita arktisella alueella toimimiselle.

Suositusten vaikutukset, onnistumisen edellytykset ja riskit on analysoitu hankkeessa muodostettujen kolmen tulevaisuuskuvan mukaisesti.
Julkaisun otsikon käännösFinland’s journey toward the Forefront of Responsible Arctic Development : Suggestions for General Development, Maritime Cluster and Tourism Measures by 2035
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä80
ISBN (painettu)978-952-287-217-3
ISBN (elektroninen)978-952-287-218-0
TilaJulkaistu - 7 maaliskuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Numero10/2016
ISSN (elektroninen)2342-6799

Tieteenalat

  • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
  • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
  • 1172 Ympäristötiede

Projektit

  • 1 Päättynyt

Siteeraa tätä

Pilli-Sihvola, A. K., Gritsenko, D., Haavisto, R., Harjanne, A., Iivari, P., Kyyrä, S., Pöntynen, R., Repka, S., Suominen, A., Virta, H., Tynkkynen, V-P., & Perrels, A. (2016). Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi: Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Nro 10/2016). Valtioneuvoston kanslia. http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/10_Suomi+arktisen+alueen+vastuulliseksi+edell%C3%A4k%C3%A4vijaksi.pdf/95f162ea-593c-4a49-a842-5db79ba0165d?version=1.0