Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande: BoAktiv-studien

Anna-Maria Lahti, Nina Simonsen (Simonsen-Rehn), Marjaana Seppänen, Maria Finne, Anneli Sarvimäki, Mikaela B. von Bonsdorff

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Syftet med denna enkätstudie var att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i seniorhus, samt dessa faktorers möjliga samband med hälsorelaterad livskvalitet och depressionssymptom. Syftet var också att framställa beskrivande information om hälsa och välbefinnande hos invånare i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans seniorhus. Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med mental hälsa, vitalitet och energinivå. Socialt deltagande hade ett positivt samband med mental hälsa. På basis
av resultaten kan man konstatera att det finns ett samband mellan aktivt åldrande, social gemenskap och socialt deltagande bland invånare i seniorhus. Det är viktigt att sträva till att öka möjligheterna till att vara aktiv och delaktig
i seniorhus, vilket även kan öka känslan av samhörighet. Seniorhus har utmärkta
möjligheter att mångsidigt stöda den äldres välmående
Alkuperäiskieliruotsi
LehtiGerontologia
Vuosikerta33
Numero2
Sivut74-85
Sivumäärä12
ISSN0784-0039
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • 5145 Sosiaalityö

Siteeraa tätä