Fosfaattiaineenvaihdunnan säätely ja häiriöt

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkelivertaisarvioitu

Abstrakti

•La­bo­ra­to­riossa mi­tattu plasman fos­fori ku­vaa pääo­sin fos­faattia. Klii­ni­sessä työs­sä ter­mejä ”fos­fori” ja ”fos­faatti” käy­tetään usein syno­nyy­meinä. •Plasman fos­faatti hei­jastaa huo­nosti ko­ko ke­hon fosfaat­ti­va­ras­toja. •Fos­faatin saan­ti ravin­nosta on suosi­tuksia suu­rempaa. •Plasman fosfaat­ti­pi­toi­suuden kas­vaessa lisä­kil­pi­rau­has­hor­monin (PTH) ja fibrob­las­ti­kas­vu­te­kijän 23 (FGF-23) pitoi­suudet suure­nevat. Tä­mä joh­taa vähen­ty­neeseen fos­faatin reab­sorptioon munuai­sissa ja fosfa­turiaan. •Hy­per­fos­fa­temian yleisin syy on mu­nuaisten vajaa­toi­minta. •Plasman fos­faattia tu­lisi seu­rata sairaa­la­hoitoon joutu­valta huono­kun­toi­selta ja ali­ra­vi­tulta poti­laalta se­kä alko­ho­lis­tilta.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero17
Sivut1223-1229
Sivumäärä7
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Tieteenalat

  • Phosphates
  • +metabolism
  • Hyperphosphatemia
  • +etiology
  • +therapy
  • Hypophosphatemia
  • Bone and Bones
  • Osteomalacia
  • Renal Insufficiency
  • 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet

Siteeraa tätä