Geenimallit lukion oppikirjoissa ja lukiolaisten käsityksiä geenien toiminnasta

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Genetiikan opetukseen kohdistuu laajaa huomiota, koska genetiikka on tieteenalana no¬peasti muuttuva ja sen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansalaisten oman elämän suunnitteluun ja hallintaan liittyvät seuraamukset ovat yhä merkittävämpiä. Kansainvälisesti mendelistiseen perinnöllisyystieteeseen vahvasti perustuvaa opetusta on kritisoitu muun muassa geneettisen determinismiin liittyvien, yksipuolisten ja virheellisen geenikäsitysten vahvistamisesta. Tutkimustehtävänämme oli selvittää millaisia geenimalleja lukion oppikirjat sisältävät ja miten lukiolaiset ymmärtävät geenien toimintaa. Tutkimme sisällönanalyysinavulla lukion pakollisen kurssin ”Solu ja perinnöllisyys” oppikirjoissa esitettyjä geenimalleja ja lukiolaisten vuoden 2012 Kansallisen biologiakilpailun genetiikkaa koskevia monivalintavastauksia. Oppikirjoissa esiteltiin useita, sisäisesti ristiriitaisia historiallisia geenimalleja, mutta nykyistä tietämystä vastaavat modernit geenimallit oppikirjoista puuttuivat. Kirjojen esityksiä geeneistä ja niiden toiminnasta ei käsitelty geenimalleina, eikä erilaisia geenin määritelmiä selvennetty. Opiskelijoilta paljastui useita virhekäsityksiä ja erityisesti käsitys ilmiasun muotoutumisesta oli puutteellinen. Sekä opiskelijoiden käsityksissä että oppikirjan geenimalleissa ympäristön vaikutus eliöiden ilmiasuun nousi erittäin harvoin esille. Opiskelijoiden väärinkäsitykset eivät kuitenkaan täysin vastanneet oppikirjojen esittämiä, osin puutteellisia geenimalleja ja niiden toimintaa. Tulostemme perusteella suosittelemme genetiikan opetuksen painopisteiden muuttamista enemmän geenien toiminnan ymmärtämiseen, jolloin monitekijäisyys ja ilmiasu geeninen ja ympäristön vuorovaikutuksena tulee käsiteltyä nykyistä paremmin. Samoin kyky arvioida kriittisesti, esimerkiksi geenitestien yleistymisen vuoksi, lisääntyvää genetiikan ilmiöitä koskevaa informaatiota paranisi merkittävästi.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiNatura
Vuosikerta51
Numero2
Sivut31-35
Sivumäärä5
ISSN0355-7863
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
  • tieteelliset mallit
  • 516 Kasvatustieteet
  • biologian didaktiikka

Siteeraa tätä