Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Tuomas J Mattila, Veera Manka, Jukka Rajala

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Abstrakti

Kipsiä on käytetty lannoitteena ja maanparannusaineena vuosisatojen ajan. Kipsin vaikutus perustuu sen sisältämään kalsiumiin ja rikkiin. Lannoitusvaikutuksen lisäksi kipsiä voidaan käyttää vähentämään maaperän korkeita magnesium- ja alumiinipitoisuuksia ja kehittämään maan rakennetta. Syrjäyttäessään muita kationeja maaperästä kipsi lisää kuitenkin myös kaliumin ja magnesiumin huuhtoutumista, mikä voi pahentaa näiden puutosta. Korkeilla käyttömäärillä kipsi voi häiritä maan biologista toimintaa. Tässä raportissa käydään läpi kipsin tutkimuskirjallisuutta, OSMO koelohkojen tuloksia kipsilisäyksen vaikutuksista maan kasvukuntoon sekä arvioidaan kipsin soveltuvuutta 1068 lohkon viljavuusanalyysiaineiston perusteella. Tulosten perusteella kipsistä ei havaittu haittoja maaperän mikrobiaktiivisuudelle, maan ravinnesuhteille tai kasvien ravinteiden otolle, mikäli sitä käytetään maltillisia määriä savimailla, joissa magnesiumia on runsaasti. Kipsi toimi tulosten perusteella myös rikkilannoitteena ja nosti maaperän rikkitasoja useaksi vuodeksi. Ongelmia saattaa muodostua, jos kipsiä käytetään pelloilla, joissa on valmiiksi magnesiumin tai kaliumin puutetta. Tilakohtaisen tarkastelun perusteella kipsi soveltuu tilasta riippuen 0–50 % lohkoista ja siitä voi olla selvää haittaa 0–73 % lohkoista tilan peltojen tilanteesta riippuen. Kipsin hyötyjen maksimoimiseksi kipsikäsittely kannattaa kohdentaa korkean magnesiumpitoisuuden savipelloille, joissa on puutetta rikistä.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaHelsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Sivumäärä30
ISBN (elektroninen)978-951-51-3772-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiRaportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
KustantajaHelsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Numero192
ISSN (elektroninen)1796-0630

Tieteenalat

  • 415 Muut maataloustieteet
  • maanparannus
  • kationinvaihtokapasiteetti
  • maan rakenne
  • viljavuusanalyysi
  • tilatutkimus

Projektit

  • 1 Päättynyt

Siteeraa tätä

Mattila, T. J., Manka, V., & Rajala, J. (2019). Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; Nro 192). Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.