Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä: Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Enni Annika Kiiski, Sonja Emilia Kallio, Marika Kristiina Pohjanoksa-Mäntylä, Anne Kumpusalo-Vauhkonen , Timo Järvensivu, Marja Sisko Anneli Airaksinen, Antti Mäntylä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteina oli tunnistaa ja kuvata moniammatillisia toimintamalleja iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi. Lisäksi koottiin tietoa toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä kokemuksia hyödyistä ja toteuttamisen haasteista. Kirjallisuushaulla koottiin kattavasti tieteelliset vuosina 2000–2014 julkaistut tutkimukset (n=75). Aineisto kerättiin keskeisimmistä sähköisistä tieteellisistä tietokannoista. Tutkimuksista seitsemän oli järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia, 32 satunnaistettu vertailevia kokeita ja 36 muilla tutkimusmenetelmillä tehtyjä tutkimuksia. Yleisimmät lääkehoidon järkeistämisen toimintaympäristöt olivat perusterveydenhuolto, hoitokodit, kotisairaanhoito ja apteekki. Lääkityksistä selvitettiin yleisimmin haitta- ja yhteisvaikutukset sekä annostukset. Valtaosa toimintamalleista oli hoidollisia arviointeja lääkityslistan tarkistamisen sijaan. Koetut toimintamallin vahvuudet olivat mm. uuden tiedon oppiminen, hoitoon sitoutumisen parantuminen, yhteisvaikutusten tunnistaminen, asiakassuhteiden paraneminen ja uuden näkökulman saanti potilaan hoitoon. Yleisin raportoitu heikkous oli toteuttamiseen kuluva aika. Tutkimukset antavat viitettä siitä, että moniammatilliset toimintamallit edistävät iäkkäiden lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja hoitoon sitoutumista. Vaikutusta kliinisiin muuttujiin, kuten kuolleisuuteen, ei kuitenkaan havaittu. Yksittäisissä tutkimuksissa on raportoitu kustannussäästöjä suorissa lääkekustannuksissa ja kokonaiskustannuksissa. Yleisin haaste on toteuttamiseen kuluva aika.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaSosiaali- ja terveysministeriö
Sivumäärä188
ISBN (elektroninen)978-952-00-3704-8
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiSosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
KustantajaSosiaali- ja terveysministeriö
Numero2016:12
ISSN (elektroninen)2242-0037

Tieteenalat

  • 317 Farmasia
  • lääkehoito
  • lääkkeiden käyttö
  • terveydenhuoltojärjestelmä
  • vanhukset
  • yhteistyö

Siteeraa tätä