Itsehoitoneuvonta yksityisissä suomalaisissa verkkoapteekeissa: käytännön työhön osallistuvien farmaseuttien ja proviisoreiden näkökulma

Valtteri Uotila, Maarit Dimitrow, Henna Kyllönen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Johdanto
Verkkoapteekkien määrä ja käyttö Suomessa on lisääntynyt merkittävästi vuosien 2020–2022 aikana muun muassa koronapandemian myötä. Tutkimusta verkkoapteekeista ja niiden käytöstä on kuitenkin vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa verkkoapteekin itsehoitolääkeneuvonnan ohjeistuksesta ja neuvonnan toteutumisesta apteekeissa. Tutkimuksen avulla
pyrittiin lisäksi selvittämään merkittävimpiä haasteita neuvonnan toteutumisessa sekä apteekkien näihin palveluihin liittyviä koulutustarpeita.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimus toteutettiin strukturoituna sähköisenä kyselynä tammikuussa 2022 Suomen Apteekkariliiton niille jäsenapteekeille, joilla on verkkoapteekki (n = 190). Kyselyn vastausprosentti oli 42 % (n = 80/190).

Tulokset
Vastanneiden farmaseuttien ja proviisorien mukaan apteekeista 84 %:lla (n = 67/80) löytyi kirjallinen toimintaohje, jossa käsiteltiin verkkoapteekin itsehoitoneuvontaa. Lääkeneuvontaa oli jollain tavalla ohjeistettu annettavaksi asiakkaan pyynnöstä (98 %, n = 78/80), lääkeaineiden
ostorajoitusten ylittyessä (89 %, n = 71/80) ja lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä (88 %, n = 70/80). Vastaajien mukaan verkkoapteekkien (91 %, n = 73/80) itsehoitoneuvonnan ohjeistukset toteutuvat käytännössä pääasiassa erittäin tai melko hyvin. Itsehoitoneuvonta verkkoapteekeissa annetaan pääasiassa (74 %, n = 59/80) vasta maksusuorituksen jälkeen. Lähes jokaisessa apteekissa (99 %, n = 79/80) farmaseutti tai proviisori tarkistaa aina itsehoitolääkkeitä
sisältävän tilauksen. Yleisesti verkkoapteekkien suurimpina haasteina neuvonnan toteuttamiselle pidettiin asiakkaiden haluttomuutta neuvontaan, maksamista ennen neuvonnan antamista ja verkkoapteekkialustan teknisiä ongelmia.

Johtopäätökset
Kyselyn perusteella verkkoapteekkitoiminta itsehoitolääkkeiden osalta vaikuttaa olevan apteekissa ohjeistettua, mutta neuvonnan dokumentoinnissa ja oikea-aikaisuudessa on vielä kehitettävää. Jatkossa tutkimuksia tulee kohdistaa työ- ja toimintaohjeiden sisällön ja toteutumisen tarkasteluun sekä asiakasnäkökulmaan.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiDosis : farmaseuttinen aikakauskirja
Vuosikerta39
Numero1
Sivut64-88
Sivumäärä24
ISSN0783-4233
TilaJulkaistu - 8 maalisk. 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 317 Farmasia

Siteeraa tätä