Kansakunnan sosiaalipsykologiaa: Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkelivertaisarvioitu

Abstrakti

Puhe kansakunnasta ja kansallisesta identiteetistä on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa niin poliittisissa puheissa, uusien terrorisminvastaisten lakien muotoilussa kuin yksilöiden päivittäisessä elämässä. Tämän artikkelin tavoitteena on luoda katsaus sosiaalipsykologiseen kansakuntatutkimukseen. Lähestymme kansakuntaa sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, jossa kansallinen identiteetti nähdään valmiin ja vakaan kokonaisuuden sijaan jatkuvasti muuntuvana ja monimuotoisena. Esittelemme lyhyesti muutamia sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuvia teoreettis-metodologisia lähestymistapoja (sosiaalisten representaatioiden teoria, retorinen psykologia ja kriittinen diskursiivinen psykologia). Tavoitteenamme on demonstroida näitä lähestymistapoja ja niiden keskeisiä käsitteitä elävien esimerkkien avulla ja toisaalta osallistua nationalismista käytävään keskusteluun. Kolme omiin tutkimuksiimme perustuvaa empiiristä esimerkkiämme pohjaavat erilaisiin aineistoihin ja konteksteihin, mutta jokainen niistä pyrkii tavalla tai toisella valottamaan sosiaalipsykologisesti tärkeitä kysymyksiä: mistä kansakunta koostuu ja ketkä siihen kuuluvat?
Alkuperäiskielisuomi
LehtiPsykologia
Vuosikerta47
Numero5-6
Sivut369-382
Sivumäärä14
ISSN0355-1067
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 5144 Sosiaalipsykologia

Siteeraa tätä