Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan Helsingin yliopistossa kasvatus- ja opetusalan johtamisen täydennyskoulutukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtajien näkemyksiä johtamisosaamisen kehittämisestä ja oman johtajuutensa kehittämistarpeista. Tutkimuksessa on selvitetty johtajien suhtautumista itsensä johtamiseen: kokevatko johtajat omaavansa riittävästi osaamista nykyiseen työtehtäväänsä, sekä millaista osaamista johtajat kokevat tarvitsevansa lisää ja millaisia kehittämistarpeita heillä on. Tutkimusaineisto (N=87) kerättiin Likert-asteikollisia ja avoimia kysymyksiä sisältäneellä sähköisellä kyselylomakkeella osana täydennyskoulutuksen arviointia ja kehittämistä syksyllä 2018. Aineisto analysoitiin tilastollisin ei-parametrisin menetelmin sekä teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Osaamisen ja osaamistarpeiden luokittelussa käytettiin kompetenssihierarkiamallia. Tulokset osoittavat, että johtajat olivat erittäin halukkaita itsensä kehittämiseen, valmiita ottamaan uusia tehtäviä ja haasteita vastaan sekä tarvittaessa valmiita muuttamaan toimintamallejaan. Johtajien kuvaamat vahvuudet ja haasteet asettuivat johtamisen perusosaamisen tasolle, kun taas johtamisen suhdetoiminnan ja symbolisten tehtävien taso jäi osaamistarpeen kuvauksissa niukaksi.
Avainsanat
johtajuus, itsensä johtaminen, varhaiskasvatus, perusopetus, kasvatus- ja opetusala
Alkuperäiskielisuomi
LehtiTyöelämän tutkimus
Vuosikerta20
Numero1
Sivut90-117
Sivumäärä28
ISSN0788-091X
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä