Kenelle kierukkaehkäisy sopii?

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Kie­rukka on pitkä­vai­kut­teinen ehkäi­sy­muoto, jon­ka te­hoon käyt­täjän vir­heet tai unoh­dukset ei­vät vai­kuta. Ikä tai synnyt­tä­neisyys ei­vät vai­kuta kieruk­kaeh­käisyn sopi­vuuteen tai turval­li­suuteen. Kie­rukkaa käyt­tävät nai­set ovat yleensä tyyty­väisiä ehkäi­sy­me­ne­tel­määnsä. Varmis­ta­malla kie­rukan help­po saa­tavuus voi­daan merkit­tä­västi vä­hentää suunnit­te­le­mat­tomia ras­kauksia.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero24
Sivut1767-1771
Sivumäärä5
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • Intrauterine Devices
  • +adverse effects
  • +contraindications
  • Female
  • Contraception
  • 3123 Naisten- ja lastentaudit

Siteeraa tätä