Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana: kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä ('Grammar as conceptualization and as action: combining cognitive grammar and conversation analysis')

    Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

    Hakutulokset