Abstrakti

Ensimmäinen toimintavuosi Suomen ensim- mäisen Kaupunkitutkimusinstituutin osalta on takanapäin. Vuosikymmenten työ, unelmointi, lukuisten ihmisten panostukset ja useiden ovien avautumiset ovat synnyttäneet tärkeän yhtes- kunnallisen avauksen - monitieteisen kaupunki- tutkimusinstituutin. Rehtori Kari Raivion esitys (1998) ” tulevaisuudessa on mahdollista, että perustetaan uusi tieteidenvälinen kaupunkitut- kimuksen instituutti” on toteutunut.
Kiinnostus ja innostus monitieteisen kaupunki- tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusyhteisön rakentamiseen ilahduttaa. Peräti 120 tutkijaa Helsingin yliopistosta on liittynyt Urbarian jäseneksi ensimmäisen vuoden aikana. Profi- lointien myötä yliopistossa on myös useita uusia kaupunkitutkimuksen professuureja. Olemme onnistuneet avaamaan kansainvälisiä ja kansallisia keskusteluja ja erityisesti lisäämään tutkimuksen roolia ajankohtaisten aiheiden käsittelyssä.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat tukeneet Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaa myöntämällä 2.7 miljoonan euron rahoituksen kaupunkitutkimuksen tutkijatohtoreiden palkkaamiseen, päämääränään yliopiston ja kaupunkien yhteistyön lisääminen. Myös valtio- vallan suuntaan keskustelut kaupunkitutkimuksen edistämiseksi on avattu useilla foorumeilla.
Yhteiskuntamme tarvitseekin nimenomaan sellaista ongelmalähtöistä, monitieteistä kaupunkeja koskevaa tutkimusta, joka on tulostensa kautta avuksi ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Vahvistamalla ja monipuolistamalla kaupunki- tutkimuksen ja -opetuksen kenttää Helsingin yliopisto on mukana ratkaisemassa kestävän kaupungistumisen ja hyvinvoinnin haasteita.
Haluan kiittää lukuisaa joukkoa yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat vuosikymmenten ajan pyrkineet edistämään Kaupunkitutkimus- instituutin syntyä.
Tästä on hyvä yhdessä jatkaa!
Alkuperäiskielisuomi
Julkaisuvuosi2020
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiEi sovellu

Siteeraa tätä