Kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeuden rajoittaminen perusoikeusnäkökulmasta

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoiden työtaisteluoikeutta rajoittaa kirkon virkaehtosopimuslain säännös (12.3 §), jonka mukaan hengelliset tehtävät on suoritettava myös työtaistelun aikana. Työtaistelun alainen työvelvollisuus kattaa suurimman osan kirkon 6 000 hengellisen työn viranhaltijan työstä ja siten käytännössä estää työtaistelun käyttämisen virkaehtosopimusneuvottelujen tukena.

Artikkelissa tarkastellaan säännöksen perustuslainmukaisuutta perustuslakivaliokunnan määrittämien perustuslainmukaisuuskriteerien valossa sekä säännöksen suhdetta perutuslain 106 § etusijasäännökseen. Työtaisteluoikeutta käsitellään perustuslain lisäksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta. Säännös ei nykyisellään täytä perustuslainmukaisuuden kriteerejä, koska kirkon viranhaltijan työtaisteluoikeuden rajoitus ei ole kokonaisuudessaan säädetty lain tasolla ja koska rajoituskeino ei ole oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Työtaisteluoikeuden käyttämisen estävänä säännöksellä on mahdollisuus tulla sivuutetuksi perustuslain etusijasäännöstä sovellettaessa.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiOikeus
Vuosikerta48
Numero4
Sivut397-417
ISSN0356-4037
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede
  • työoikeus
  • kirkko
  • työtaisteluoikeus
  • perustuslainmukaisuus
  • viranhaltija

Siteeraa tätä