Abstrakti

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuuden kehittämishanke (VEPO 2035) toteutettiin Helsingin yliopistossa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamana. Tavoitteena oli laatia vuoteen 2035 ulottuva johtajuuden kehittämissuunnitelma sekä rakentaa suunnitelman mukainen koulutuskokonaisuus, jota opettajankoulutusta tuottavat yliopistot voivat hyödyntää kasvatus- ja opetusalan johtajuuskoulutusten kehittämisessä. Lisäksi tarkoituksena oli esittää mahdollisia lainsäädännön muutoksia koskien rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien kelpoisuuksia sekä ehdotusten mukainen rahoitusmalli, jonka avulla yliopistojen on
mahdollista tarjota kelpoisuusvaatimuksissa mainittua koulutusta.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuuden kehittämissuunnitelma pohjautui katsauksiin kotimaisesta ja kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta, opettajankoulutusta tuottavien yliopistojen olemassa olevista johtajuuskoulutuksista
sekä johtajuuskoulutusten kehittämishankkeista. Suunnitelmassa korostui jatkuvuus johtajuustasojen, eri koulutusasteiden ja alueellisen tasa-arvon näkökulmasta. Johtajuuden kehittämisen keskeisimmäksi keinoksi osoittautui johtajuuskoulutusten rakentaminen tutkimusperustaisena yliopistotason koulutuksena valtakunnallisesti yhtenäiseen suuntaan. Koulutuskokonaisuudessa perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodin johtajien kelpoisuus
rakentuu yliopistotasoisen kasvatus- ja opetusalan johtajuuden perusopintokokonaisuuden ympärille.
Julkaisun otsikon käännösTowards developing leadership: Final report of the leadership project for early childhood education and care, pre-primary education and primary and lower secondary education (VEPO 2035)
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Vuosikerta2023:7
Sivumäärä78
ISBN (elektroninen)978-952-263-760-4
TilaJulkaistu - 31 tammik. 2023
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiOpetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
KustantajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Numero7
Vuosikerta2023
ISSN (elektroninen)1799-0351

Lisätietoja

The Ministry of Education and Culture commissioned the University of Helsinki to carry out
a project (VEPO 2035) to develop leadership in early childhood education and care, pre-
primary education and primary and lower secondary education. The objective was to draw up
a leadership development plan extending to 2035 and, based on the plan, to create a training
programme that universities providing teacher education could use in developing leadership
training in the education and training sector. Another objective was to propose legislative
amendments concerning the qualifications of principals and heads of early education centres
and, based on the proposals, a financing model that would enable universities to provide the
education referred to in the qualification requirements.

The development plan was based on reviews of Finnish and international research literature,
existing leadership training at universities providing teacher education, and leadership
training development projects. The plan emphasised continuity in terms of leadership levels,
levels of education and regional equality. The key method for developing leadership proved
to be the building of leadership training as research-based university-level training that could
deliver uniform education across the country. In the training, the qualification requirements
of primary and lower secondary education principals and heads of early education centres
are built around the core study modules for university-level leadership in the education and
teaching sector.

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä