Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi kouluyhteisössä koronaepidemian aikana: Tuloksia syksyn 2020 aineistonkeruusta

Raisa Ahtiainen, Mikko Asikainen, Lauri Heikonen, Ninja Hienonen, Risto Hotulainen, Pirjo Lindfors, Esko Lindgren, Meri Lintuvuori, Jaana Kinnunen, Satu Koivuhovi, Sanna Oinas, Arja Rimpelä, Mari-Pauliina Vainikainen

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Tämä väliraportti esittelee syksyllä 2020 toteutetun kyselytutkimuksen
tuloksia. Syksyn aineistonkeruu on osa keväällä 2020 käynnistettyä
valtakunnallista tutkimushanketta, jossa selvitetään koronapandemian
vaikutuksia koulunkäyntiin, opetukseen sekä oppilaiden, huoltajien ja
koulun henkilökunnan hyvinvointiin. Tutkimusta toteuttavat yhteistyössä
Helsingin ja Tampereen yliopistot. Raportti on muodostettu teemoittain
siten, että kunkin teeman yhteyteen on koottu teemaa koskevat tulokset
usean eri vastaajaryhmän osalta.

Syksyn aineistonkeruu toteutettiin marraskuun 2020 aikana.
Aineistonkeruun ensimmäinen kierros oli 9.-22.11.2020. Kouluille, jotka
eivät tänä aikana olleet vastanneet, lähetettiin muistutusviesti ja heille
annettiin mahdollisuus osallistua tutkimukseen 24.-30.11.20. Kuten
keväällä, aineistoa kerättiin samanaikaisesti viideltä eri vastaajaryhmältä
(oppilaat, huoltajat, opettajat, rehtorit sekä oppilashuoltohenkilöstö ja
koulun muu henkilöstö). Tarkempia tietoja vastaajaryhmittäin on koottu
seuraavalle sivulle. Tutkimuksen tulokset on raportoitu pääosin eri
vastaajaryhmien vastauksia esittävinä jakaumina. Kuvaukset aineiston
analyysissa käytetyistä monimutkaisemmista tilastollisista menetelmistä
löytyvät raportin lopussa olevasta menetelmäliitteestä.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaTampere, Helsinki
KustantajaTampereen yliopisto, Helsingin yliopisto
Sivumäärä115
TilaJulkaistu - 8 maalisk. 2021
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä