Kuinka alustatalous kesytetään? Tapaustutkimus Higashikawan maaseutukunnasta Japanista

Tutkimustuotos: KonferenssimateriaalitKonferenssiabstrakti

Abstrakti

Alustatalouteen ja kansainvälisiin alustayrityksiin liitetään usein kielteisiä piirteitä, kuten hallitsevaan markkina-asemaan pyrkiminen, kansallisen lainsäädännön kiertäminen ja häikäilemätön kilpailu perinteisillä toimialoilla. Alustojen käyttäjät eivät voi juuri vaikuttaa alustayritysten toimintaan.
Japanilainen Higashikawan kunta on kääntänyt tämän asetelman edukseen. Osoitamme, kuinka pieni mutta osaava maaseutukunta on "kesyttänyt" alustatalouden soveltamalla sitä omiin tarpeisiin. Tutkimuksemme kohteena on Pohjois-Japanissa sijaitsevan maaseutukunta Higashikawan toiminta osana Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmää (furusato noozei). Järjestelmän kautta kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisen rahalahjoituksen asuinkuntansa ulkopuoliselle alueelle ja saada vastalahjoja. Lahjoituksia välittävät yksityisen sektorin alustayritykset. Higashikawan kunta käyttää useita alustayrityksiä ja keräsi lahjoituksia n. 5,5 miljoonan euron arvosta vuonna 2020. Menestyksen
taustalla on kunnan vahva elintarvikesektori, jonka tuotteita tarjotaan vastalahjoiksi. Menestymisessä keskeistä on ollut myös kunnan osaamispääoma, jota kunta kehittää ja hyödyntää aktiivisesti toimiessaan  kotiseutulahjoitusjärjestelmässä. Laadullisen haastatteluaineistomme perusteella osoitamme, että kunta on hyödyntänyt kotiseutulahjoitusjärjestelmää mm. 1) kuntainfrastruktuurin kehittämiseen, 2) paikallisten yritysten kehittämiseen, 3) maaseutujen ja kaupunkien välisten suhteiden rakentamiseen, 4) kuntaimagon
selkeyttämiseen sekä 5) paikallisyhteisön kehittämiseen. Kunta on omaksunut aktiivisen roolin kotiseutulahjotusjärjestelmän toimijaryhmien vuorovaikutuksessa. Kunnan selkeästi määritellyt tavoitteet mahdollistavat alustatalouden hyödyntämisen siten, että sosiaaliset päämäärät korostuvat
taloudellisten intressien ohella. Tutkimuksemme osoittaa, että kotiseutulahjoitusjärjestelmän kannalta suotuisan elinkeinorakenteen lisäksi kunnan osaamispääoma on ratkaiseva tekijä alustatalouden kesyttämisessä maaseutukuntien käyttöön ja kuntien elinvoiman kehittämiseen.
Alkuperäiskielisuomi
Sivut40
Sivumäärä1
TilaJulkaistu - 25 elok. 2022
OKM-julkaisutyyppiEi sovellu
TapahtumaMaaseutututkijatapaaminen 2022: Kestävät paikallisyhteisöt - Holiday Club Saimaa, Rauha, Lappeenranta, Suomi
Kesto: 25 elok. 202226 elok. 2022
http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2022/

Konferenssi

KonferenssiMaaseutututkijatapaaminen 2022
Maa/AlueSuomi
KaupunkiLappeenranta
Ajanjakso25/08/202226/08/2022
www-osoite

Tieteenalat

  • 5200 Muut yhteiskuntatieteet

Siteeraa tätä