Kuka jaksaa jatkaa töissä? 20 vuotta Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyden seurantatutkimusta

Tea Lallukka (Toimittaja), Anne Kouvonen (Toimittaja), Eero Lahelma (Toimittaja), Ossi Rahkonen (Toimittaja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus eli Helsinki Health Study (HHS) on vuonna 2000 käynnistynyt seurantatutkimus. Helsingin yliopiston tutkimusryhmä vastaa tutkimuksesta, jota toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Tavoitteensa on selvittää sekä nuorten että ikääntyvien ja eläkkeelle siirtyvien kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden terveyttä, työoloja ja työssä jaksamista. Seurantatutkimus mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin muutosten sekä niihin vaikuttavien syytekijöiden tarkastelun.

Raportin aluksi kuvataan Helsinki Health Studyn taustaa ja yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa yli 20 vuoden aikana. Tämän jälkeen esitetään katsaus hankkeen ajankohtaisiin tutkimustuloksiin. Ensiksi tarkastellaan nuorempien työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja työterveyspalvelujen käyttöä, toiseksi ikääntyneen henkilöstön työn rasittavuutta, työolojen ja työkyvyn yhteyksiä ja kolmanneksi elintapoja ja sairauspoissaolojen kustannuksia. Raportin lopuksi kuvataan hankkeen aineistot ja tutkimusmenetelmät. Tutkimukset tuottavat tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin henkilöstön terveyden ja työssä jaksamisen edistämisessä sekä työkyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Työtehtävät ja työyhteisöt ovat jatkuvan muutoksen alla ja tämä tuo työelämälle ja työntekijöille sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Helsinki Health Studyn jatkotutkimuksissa tartutaan uusiin tutkimushaasteisiin ja seurataan muutosten vaikutuksia. Tutkimuksen ja käytännön työelämän yhteistyö on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisessä.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaHelsingin kaupunki
Sivumäärä69
ISBN (painettu)978-952-331-814-4
ISBN (elektroninen)978-952-331-815-1
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTutkimuksia - Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot
KustantajaHelsingin kaupunki
Numero2020:2
ISSN (painettu)2489-4087
ISSN (elektroninen)2489-4095

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Siteeraa tätä