Kutsumusta, auttamista ja itsensä toteuttamista: Pappien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsenkyselyssä 2014

Kati Niemelä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Miten papit ja kanttorit kokevat työnsä ja mitä he pitävät siinä tärkeänä? Miten
pappien ja kanttorien suhde työhön ja kokemukset siitä ovat muuttuneet? Mikä
työssä tuottaa tyytyväisyyttä, mikä uuvuttaa?

Kirkon akateemisten jäsenkyselyssä on neljän vuoden välein tarkasteltu
Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenten suhdetta
työhön, työhyvinvointia, näkemyksiä kulloinkin ajankohtaisiin kysymyksiin sekä
näkemyksiä ammattiliitosta ja sen kehittämisestä. Tutkimus perustuu talvella 2014 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi 724 henkilöä.

Tutkimusraportti Kutsumusta, auttamista ja itsensä toteuttamista nostaa esiin
kolme papin ja kanttorin työhön liittyvää keskeistä ja ajankohtaista näkökulmaa.
Useimmille papeille ja kanttoreille työ on ennen kaikkea kutsumustehtävä, jonka
he kokevat syvästi itselleen tarkoitetuksi. Kutsumus on myös vahva voimanlähde
raskaassa työssä. Toinen näkökulma, ihmisten auttaminen ja kohtaaminen on
puolestaan tekijä, jonka monet papit ja kanttorit kokevat työn parhaaksi osaalueeksi.

Halu auttaa motivoi työhön ja toisaalta mahdollisuus auttaa muita antaa myös työn tekijälle ja auttajalle voimavaroja. Kolmas näkökulma, pyrkimys toteuttaa itseään luonnehtii vahvasti erityisesti nuorten kanttoreiden suhdetta työhön. Työ on väylä tärkeäksi koettujen asioiden toteuttamiseen ja mielihyvän ja tyydytyksen lähde.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää strategisen suunnittelun välineenä
niin ammattiliitoissa kuin paikallistasolla seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
kuin kirkon keskushallinnossa. Tutkimus antaa virikkeitä myös teologien ja
kanttorien peruskoulutuksen ja täydennys- ja jatkokoulutuksen suunnitteluun sekä tietoa kouluttaville oppilaitoksille niistä valmistuneiden tilanteesta koulutuksen jälkeen.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaKirkon tutkimuskeskus
Sivumäärä129
ISBN (elektroninen)978-951-693-336-1
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiC1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

NimiKirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Numero38
ISSN (elektroninen)2341-7641

Tieteenalat

  • 614 Teologia

Siteeraa tätä