Lausunto Valtioneuvoston selvityksestä EMU:n kehittämiseksi (Asiantuntijapyyntö E 80/2017 vp)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

  Abstrakti

  Kiitän mahdollisuudesta kommentoida Suomen kantaa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseen. Suomi on ainoita euromaita, joilla on selkeä kanta rahaliiton kehittämisestä. Suomen ihanteena on ”markkinakurin EMU”, joka perustuu pankkiunionin viimeistelyyn ja yhteisvastuun vastustamiseen. Lausunnossa arvioidaan jäsenmaiden kykyä poistaa pankkisektorin ongelmia sekä vähentää valtioiden ja pankkien kohtalonyhteyttä omaehtoisesti ja rahaliiton sääntöjä kunnioittaen, kuten Suomi vaatii. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka Suomen käsitys markkinakurista ei huomioi eurokriisin myötä tapahtuneita voimasuhteiden muutoksia toisaalta vahvojen ja heikkojen jäsenmaiden, toisaalta jäsenmaiden ja Euroopan keskuspankin välillä. Suomen tulisi täsmentää EMU-kantaansa selkeämmällä aikataululla pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin kehityksestä, tarjoamalla kriisimaille mahdollisuuden euroeroon velkajärjestelyjen yhteydessä sekä selventämällä, mistä rahaliiton periaatteista se on valmis luopumaan. Mikäli Suomi haluaa pitää kiinni yhteisvastuun vastustamisesta ja siitä, että jäsenmaat hoitavat asiansa itsenäisesti kuntoon, tulee pankkiunionia ja budjettikuria koskevien sääntöjen antaa joustaa. Lausunto on jaettu kolmeen osioon, jotka kommentoivat Suomen kantaa 1) pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden poistamisesta, 2) velkajärjestelymekanismin luomisesta sekä 3) markkinakurista ja yhteisvastuusta.
  Alkuperäiskielisuomi
  KustantajaValtioneuvoston kanslia
  Sivumäärä5
  TilaJulkaistu - 8 marraskuuta 2017
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Lisätietoja

  Valtioneuvoston selvitys löytyy osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_80+2017.aspx

  Tieteenalat

  • 511 Kansantaloustiede

  Siteeraa tätä