Lukion opintojen ohjaajien ja valmennuskurssitoimijoiden episteemiset kietoutumat korkeakoulutukseen hakeutumisessa

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tarkastelemme tässä tutkimuksessa lukion opinto-ohjausta ja yksityisiä valmennuskurssitoimijoita ja kysymme, miten opinto-ohjauksen, yksityisten toimijoiden ja korkeakoulutukseen hakeutumiseen liittyvän tiedon kietoumat rakentuvat lukioiden arjessa. Analysoimme kolmessa suomalaisessa lukiossa vuosina 2019–2021 tuotettuja etnografisia tutkimusaineistoja. Abduktiivisen analyysin keskiössä olivat kohtaamiset, joissa opinto-ohjaajat toimivat yksityisten valmennuskurssitoimijoiden kanssa osana omaa ohjaustyötään. Kuvaamme näitä kietoumia neljän erilaisen tilanteen kautta: 1) yksityisen valmennuskurssitoimijoiden vierailut lukiolla, 2) opinto-ohjaajien omat vierailut erilaisissa yksityisen valmennuskurssitoimijoiden opinto-ohjaajille kohdennetuissa tapahtumissa, 3) yksityisten valmennuskurssitoimijoiden tarjoamat materiaalit ja 4) yksityiset valmennuskurssitoimijat osana ohjaustilanteita (puheessa). Näissä kohtaamisissa opinto-ohjaajat neuvottelivat korkeakoulutukseen hakeutumiseen liittyvästä tiedosta, joka rakentuu julkisen lukiokoulutuksen rajojen yli. Opinto-ohjauksen ja yksityisten valmennuskurssitoimijoiden suhteet muodostuivat moninaisissa yhteistyöverkostoissa. Yksityisiä ja julkisia toimijoita tarkasteltaessa tulisi siirtyä yksityinen-julkinen-jaottelusta tarkastelemaan tilanteita, joissa nämä toimijat tulevat yhteen ja neuvottelevat oman toiminnan ja korkeakoulutukseen hakeutumiseen liittyvän tiedon rajoista. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yksityisten toimijoiden, heidän tuottaman tiedon ja opinto-ohjaajien välisiin suhteisiin.

Epistemic entanglements between guidance counselling and private preparatory course providers in seeking admission to higher education

We examine entanglements of public and private education providers in the context of Finnish higher education admissions. Drawing from a socio-material perspective we ask how entanglements of guidance counseling, private preparatory course providers, and information related to higher education admissions are constructed in the everyday life of public general upper secondary schools. The socio-material approach enables a diverse examination of the relationships between public education and private preparatory course providers, focusing on the question of how private entities become part of the everyday life of public education. We analyzed ethnographic data from three Finnish general upper secondary schools during 2019–2021 using abductive analysis. The relationships between guidance counselling and private preparatory course providers were formed through various collaborations, and information on higher education admissions was constructed beyond the boundaries of public education. We identified four entanglements emerging in different situations: 1) private preparatory course providers’ visits to the schools, 2) guidance counsellors’ visits to the events that were organised by private preparatory course providers targeting guidance counsellors and educators, 3) materials (leaflets, websites etc.) offered by private preparatory course providers and 4) private preparatory course providers taking part in counseling situations (in discussions). This study produces knowledge of the relations between private actors, the knowledge they produce and guidance counsellors.

Alkuperäiskielisuomi
LehtiKasvatus
Vuosikerta54
Numero5
Sivut481–492
ISSN0022-927X
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 18 jouluk. 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä