LUMA2020 – yhdessä tehden, oppien ja innostuen: Raportti kansallisesta matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen toimenpideohjelmasta

Maija Aksela (Toimittaja), Oona Kiviluoto (Toimittaja)

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Abstrakti

Kansallisen LUMA2020-ohjelman päätavoitteena oli kehittää yhdessä uusimpaan tutkimustietoon perustuen uusia ratkaisuja ja pedagogisia malleja innostavaan matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ohjelmassa tuotettiin uusia avauksia, materiaaleja ja yhteisöllisiä toimintamalleja koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän välille ja tukemaan opetussuunnitelman perusteiden toteutusta. Uusia virtuaalisia avauksia saatiin erityisesti opettajien jatkuvan oppimisen sekä lasten ja nuorten harrastuneisuuden tueksi. LUMA-keskus Suomi (11 yliopistoa ja 13 keskusta) toteutti kansallisen LUMA2020 -ohjelman (2019–2020) opetusministeriön rahoittamana.

Kansallinen LUMA2020 -ohjelma tarjosi opettajille mahdollisuuden oppiainerajat ylittävälle yhteistyölle, kehittää omaa opetustaan ja sisällyttää teema-alueiden sisältöjä opetukseen opetussuunnitelman perusteita tukien. Päätavoitteet saavutettiin ohjelman nopeasta aikataulusta sekä vallitsevista poikkeusolosuhteista huolimatta hyvin. Osallistuneet opettajat olivat ohjelmaan kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä arvioinnin perusteella. Se on tarjonnut työkaluja mm. projektioppimisen, laaja-alaisen oppimisen ja oppivan yhteisön tueksi.

Ohjelma innosti opettajia kokeilemaan uusia ideoita ja lisäsi yhteistyötä toisten opettajien sekä oppilaiden välillä. LUMA2020-ohjelma lisäsi yhteistyötä paikallisen LUMA-keskuksen kanssa. Opettajat kokivat myös, että ohjelma itsessään kehitti kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista ja lisäsi sekä opettajien että oppilaiden kiinnostusta ohjelman teema-alueita kohtaan. Yli kaksi kolmasosaa opettajista vastasi, että he osallistuisivat vastaavanlaisiin ohjelmiin uudestaan myös tulevaisuudessa.

Ohjelma on toiminut jatkuvan oppimisen tukena kaikille mukana oleville opettajille ja kasvattajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Oppimisyhteisöt työskentelivät ohjelmassa neljän teeman alla: Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikka ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy luonnontieteisiin).

https://www.luma.fi/sanomat/2020/12/11/kansallisessa-luma2020-kehittamisohjelma-toi-uusia-avauksia-materiaaleja-ja-innosti-yhteisollisyyteen-koulujen-yliopistojen-ja-elinkeinoelaman-valilla/
Alkuperäiskielisuomi
Julkaisuvuosijouluk. 2020
TilaJulkaistu - jouluk. 2020
OKM-julkaisutyyppiEi sovellu

Lisätietoja

Opetus-ja kulttuurirahaston rahoittaman kansallisen LUMA2020 -hankkeen raportti. Toimittajat myös sen kirjoittajina.

Siteeraa tätä