Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

Riina Järvinen, Hannes Enlund, Marja Airaksinen, Jenni Kleme, Niina Mononen, Katri Hämeen-Anttila

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Kuvaus

TAUSTA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin lääkeinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Tutkimustiedon avulla suunnataan lääkeinformaatiotoiminnan kehittämistä. Olemassa olevan tilanteen selvittämiseksi oli tarpeen laatia selvitys, jonka perusteella voitaisiin hyödyntää aikaisemmin toteutettujen tutkimusten tuloksia verkoston toiminnassa ja toisaalta tunnistaa tutkimusalueita, joihin on syytä jatkossa paneutua. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on kuvata millaista lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty 2000- ja 2010-luvuilla. Selvitys laadittiin lääkeinformaatioverkoston toiminnan tueksi ja tutkimusstrategian pohjaksi.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Selvitystä varten informaatikko suoritti tiedonhaun suomalaisista lääkeinformaatioon liittyvistä tieteellisistä julkaisuista, jotka oli julkaistu joko suomeksi tai englanniksi vuosina 2000–2013. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 118 lähdettä, jotka kuvataan tässä selvityksessä lääkeinformaatiostrategian
strategisten tavoitteiden viitekehyksessä.

TULOKSET
Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa eri näkökulmista ja aiheista yllättävänkin paljon. Eniten tutkimuksia on avoapteekki-kontekstista ja farmasian näkökulmasta. Myös potilasryhmien lääketiedonlähteistä ja tiedon tarpeista on tehty runsaasti tutkimusta. Vähiten tutkimuksia on väestön terveyden lukutaidosta, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeista
ja -lähteistä sekä sähköisten tiedonlähteiden käytöstä (pl. puhelinpalvelut).

PÄÄTELMÄT
Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta on tärkeää selvittää luotettavan lääkeinformaation käytön esteitä, jotta voidaan edistää luotettavien lähteiden käyttöä. Lisäksi tutkimuksen tulisi jatkossa painottua lääkeinformaation (ml. lääkeneuvonnan) vaikuttavuuden tutkimukseen osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia. Lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta jatkossa on tärkeää fokusoida tutkimus erityisryhmiin, joista ei ole toistaiseksi julkaistua tutkimustietoa. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi näkövammaiset,
kuurot ja huonokuuloiset, iäkkäät ja maahanmuuttajat. Lääkeinformaation kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää tutkia konkreettisella tasolla, mitä tietoa lääkkeistä tarvitaan ja millaisessa muodossa. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on uutta Suomessa ja kansainvälisestikin, ja sitä on syytä seurata tutkimuksin. Tutkimusjulkaisut voivat kiinnostaa myös kansainvälisiä tieteellisiä
julkaisusarjoja.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Sivumäärä69
ISBN (elektroninen) 978-952-5624-37-3
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiC1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

Julkaisusarja

NimiFimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja
KustantajaLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Numero7
ISSN (painettu)1799-7135
ISSN (elektroninen)1799-7143

Tieteenalat

  • 317 Farmasia

Lainaa tätä

Järvinen, R., Enlund, H., Airaksinen, M., Kleme, J., Mononen, N., & Hämeen-Anttila, K. (2013). Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; Nro 7). Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Järvinen, Riina ; Enlund, Hannes ; Airaksinen, Marja ; Kleme, Jenni ; Mononen, Niina ; Hämeen-Anttila, Katri. / Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Helsinki : Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013. 69 Sivumäärä (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; 7).
@book{2a6b686e4e2a40c6b56142bef7ba6e5a,
title = "L{\"a}{\"a}keinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys l{\"a}{\"a}keinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi",
abstract = "TAUSTAL{\"a}{\"a}kealan turvallisuus- ja kehitt{\"a}miskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 l{\"a}{\"a}keinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin l{\"a}{\"a}keinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin hyviin k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}ihin. Tutkimustiedon avulla suunnataan l{\"a}{\"a}keinformaatiotoiminnan kehitt{\"a}mist{\"a}. Olemassa olevan tilanteen selvitt{\"a}miseksi oli tarpeen laatia selvitys, jonka perusteella voitaisiin hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} aikaisemmin toteutettujen tutkimusten tuloksia verkoston toiminnassa ja toisaalta tunnistaa tutkimusalueita, joihin on syyt{\"a} jatkossa paneutua. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on kuvata millaista l{\"a}{\"a}keinformaatioon liittyv{\"a}{\"a} tutkimusta Suomessa on tehty 2000- ja 2010-luvuilla. Selvitys laadittiin l{\"a}{\"a}keinformaatioverkoston toiminnan tueksi ja tutkimusstrategian pohjaksi.AINEISTO JA MENETELM{\"A}TSelvityst{\"a} varten informaatikko suoritti tiedonhaun suomalaisista l{\"a}{\"a}keinformaatioon liittyvist{\"a} tieteellisist{\"a} julkaisuista, jotka oli julkaistu joko suomeksi tai englanniksi vuosina 2000–2013. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 118 l{\"a}hdett{\"a}, jotka kuvataan t{\"a}ss{\"a} selvityksess{\"a} l{\"a}{\"a}keinformaatiostrategianstrategisten tavoitteiden viitekehyksess{\"a}.TULOKSETL{\"a}{\"a}keinformaatioon liittyv{\"a}{\"a} tutkimusta on tehty Suomessa eri n{\"a}k{\"o}kulmista ja aiheista yll{\"a}tt{\"a}v{\"a}nkin paljon. Eniten tutkimuksia on avoapteekki-kontekstista ja farmasian n{\"a}k{\"o}kulmasta. My{\"o}s potilasryhmien l{\"a}{\"a}ketiedonl{\"a}hteist{\"a} ja tiedon tarpeista on tehty runsaasti tutkimusta. V{\"a}hiten tutkimuksia on v{\"a}est{\"o}n terveyden lukutaidosta, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeistaja -l{\"a}hteist{\"a} sek{\"a} s{\"a}hk{\"o}isten tiedonl{\"a}hteiden k{\"a}yt{\"o}st{\"a} (pl. puhelinpalvelut).P{\"A}{\"A}TELM{\"A}TTerveydenhuollon ammattilaisten n{\"a}k{\"o}kulmasta on t{\"a}rke{\"a}{\"a} selvitt{\"a}{\"a} luotettavan l{\"a}{\"a}keinformaation k{\"a}yt{\"o}n esteit{\"a}, jotta voidaan edist{\"a}{\"a} luotettavien l{\"a}hteiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a}. Lis{\"a}ksi tutkimuksen tulisi jatkossa painottua l{\"a}{\"a}keinformaation (ml. l{\"a}{\"a}keneuvonnan) vaikuttavuuden tutkimukseen osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia. L{\"a}{\"a}kkeiden k{\"a}ytt{\"a}jien n{\"a}k{\"o}kulmasta jatkossa on t{\"a}rke{\"a}{\"a} fokusoida tutkimus erityisryhmiin, joista ei ole toistaiseksi julkaistua tutkimustietoa. T{\"a}llaisia erityisryhmi{\"a} ovat esimerkiksi n{\"a}k{\"o}vammaiset,kuurot ja huonokuuloiset, i{\"a}kk{\"a}{\"a}t ja maahanmuuttajat. L{\"a}{\"a}keinformaation kehitt{\"a}misen n{\"a}k{\"o}kulmasta olisi t{\"a}rke{\"a}{\"a} tutkia konkreettisella tasolla, mit{\"a} tietoa l{\"a}{\"a}kkeist{\"a} tarvitaan ja millaisessa muodossa. L{\"a}{\"a}keinformaatioverkoston toiminta on uutta Suomessa ja kansainv{\"a}lisestikin, ja sit{\"a} on syyt{\"a} seurata tutkimuksin. Tutkimusjulkaisut voivat kiinnostaa my{\"o}s kansainv{\"a}lisi{\"a} tieteellisi{\"a}julkaisusarjoja.",
keywords = "317 Farmasia",
author = "Riina J{\"a}rvinen and Hannes Enlund and Marja Airaksinen and Jenni Kleme and Niina Mononen and Katri H{\"a}meen-Anttila",
year = "2013",
language = "suomi",
series = "Fimea kehitt{\"a}{\"a}, arvioi ja informoi -julkaisusarja",
publisher = "L{\"a}{\"a}kealan turvallisuus- ja kehitt{\"a}miskeskus Fimea",
number = "7",
address = "Suomi",

}

Järvinen, R, Enlund, H, Airaksinen, M, Kleme, J, Mononen, N & Hämeen-Anttila, K 2013, Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja, Nro 7, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Helsinki.

Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. / Järvinen, Riina; Enlund, Hannes; Airaksinen, Marja ; Kleme, Jenni; Mononen, Niina; Hämeen-Anttila, Katri.

Helsinki : Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013. 69 s. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; Nro 7).

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

TY - BOOK

T1 - Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

AU - Järvinen, Riina

AU - Enlund, Hannes

AU - Airaksinen, Marja

AU - Kleme, Jenni

AU - Mononen, Niina

AU - Hämeen-Anttila, Katri

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - TAUSTALääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin lääkeinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Tutkimustiedon avulla suunnataan lääkeinformaatiotoiminnan kehittämistä. Olemassa olevan tilanteen selvittämiseksi oli tarpeen laatia selvitys, jonka perusteella voitaisiin hyödyntää aikaisemmin toteutettujen tutkimusten tuloksia verkoston toiminnassa ja toisaalta tunnistaa tutkimusalueita, joihin on syytä jatkossa paneutua. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on kuvata millaista lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty 2000- ja 2010-luvuilla. Selvitys laadittiin lääkeinformaatioverkoston toiminnan tueksi ja tutkimusstrategian pohjaksi.AINEISTO JA MENETELMÄTSelvitystä varten informaatikko suoritti tiedonhaun suomalaisista lääkeinformaatioon liittyvistä tieteellisistä julkaisuista, jotka oli julkaistu joko suomeksi tai englanniksi vuosina 2000–2013. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 118 lähdettä, jotka kuvataan tässä selvityksessä lääkeinformaatiostrategianstrategisten tavoitteiden viitekehyksessä.TULOKSETLääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa eri näkökulmista ja aiheista yllättävänkin paljon. Eniten tutkimuksia on avoapteekki-kontekstista ja farmasian näkökulmasta. Myös potilasryhmien lääketiedonlähteistä ja tiedon tarpeista on tehty runsaasti tutkimusta. Vähiten tutkimuksia on väestön terveyden lukutaidosta, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeistaja -lähteistä sekä sähköisten tiedonlähteiden käytöstä (pl. puhelinpalvelut).PÄÄTELMÄTTerveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta on tärkeää selvittää luotettavan lääkeinformaation käytön esteitä, jotta voidaan edistää luotettavien lähteiden käyttöä. Lisäksi tutkimuksen tulisi jatkossa painottua lääkeinformaation (ml. lääkeneuvonnan) vaikuttavuuden tutkimukseen osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia. Lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta jatkossa on tärkeää fokusoida tutkimus erityisryhmiin, joista ei ole toistaiseksi julkaistua tutkimustietoa. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi näkövammaiset,kuurot ja huonokuuloiset, iäkkäät ja maahanmuuttajat. Lääkeinformaation kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää tutkia konkreettisella tasolla, mitä tietoa lääkkeistä tarvitaan ja millaisessa muodossa. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on uutta Suomessa ja kansainvälisestikin, ja sitä on syytä seurata tutkimuksin. Tutkimusjulkaisut voivat kiinnostaa myös kansainvälisiä tieteellisiäjulkaisusarjoja.

AB - TAUSTALääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin lääkeinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Tutkimustiedon avulla suunnataan lääkeinformaatiotoiminnan kehittämistä. Olemassa olevan tilanteen selvittämiseksi oli tarpeen laatia selvitys, jonka perusteella voitaisiin hyödyntää aikaisemmin toteutettujen tutkimusten tuloksia verkoston toiminnassa ja toisaalta tunnistaa tutkimusalueita, joihin on syytä jatkossa paneutua. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on kuvata millaista lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty 2000- ja 2010-luvuilla. Selvitys laadittiin lääkeinformaatioverkoston toiminnan tueksi ja tutkimusstrategian pohjaksi.AINEISTO JA MENETELMÄTSelvitystä varten informaatikko suoritti tiedonhaun suomalaisista lääkeinformaatioon liittyvistä tieteellisistä julkaisuista, jotka oli julkaistu joko suomeksi tai englanniksi vuosina 2000–2013. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 118 lähdettä, jotka kuvataan tässä selvityksessä lääkeinformaatiostrategianstrategisten tavoitteiden viitekehyksessä.TULOKSETLääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa eri näkökulmista ja aiheista yllättävänkin paljon. Eniten tutkimuksia on avoapteekki-kontekstista ja farmasian näkökulmasta. Myös potilasryhmien lääketiedonlähteistä ja tiedon tarpeista on tehty runsaasti tutkimusta. Vähiten tutkimuksia on väestön terveyden lukutaidosta, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeistaja -lähteistä sekä sähköisten tiedonlähteiden käytöstä (pl. puhelinpalvelut).PÄÄTELMÄTTerveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta on tärkeää selvittää luotettavan lääkeinformaation käytön esteitä, jotta voidaan edistää luotettavien lähteiden käyttöä. Lisäksi tutkimuksen tulisi jatkossa painottua lääkeinformaation (ml. lääkeneuvonnan) vaikuttavuuden tutkimukseen osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia. Lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta jatkossa on tärkeää fokusoida tutkimus erityisryhmiin, joista ei ole toistaiseksi julkaistua tutkimustietoa. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi näkövammaiset,kuurot ja huonokuuloiset, iäkkäät ja maahanmuuttajat. Lääkeinformaation kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää tutkia konkreettisella tasolla, mitä tietoa lääkkeistä tarvitaan ja millaisessa muodossa. Lääkeinformaatioverkoston toiminta on uutta Suomessa ja kansainvälisestikin, ja sitä on syytä seurata tutkimuksin. Tutkimusjulkaisut voivat kiinnostaa myös kansainvälisiä tieteellisiäjulkaisusarjoja.

KW - 317 Farmasia

M3 - Kirja

T3 - Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

BT - Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

PB - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

CY - Helsinki

ER -

Järvinen R, Enlund H, Airaksinen M, Kleme J, Mononen N, Hämeen-Anttila K. Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa - Selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi. Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2013. 69 s. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; 7).