Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta ja sen mittaamisesta

Heimo Markku Timo Karppinen, Mikko Kraama, Ville Ovaskainen, Teppo Hujala, Jussi Leppänen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin yksityismetsänomistajien käsityksiä metsätalouden kannattavuudesta ja erityisesti heidän käyttämiään tapoja oman tilansa kannattavuuden arvioimiseksi. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 19 metsänomistajaa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueelta teemahaastattelumenetelmällä. Haastatellut metsänomistajat mainitsivat runsaasti erilaisia kannattavuuden mittareiksi tulkittavia arviointitapoja, joiden perusteella kannattavuuteen suhtautumisessa voitiin erottaa kuusi perustyyppiä: absoluuttiset, suhteuttajat, tulojen turvaajat, riskin tiedostajat, arvon mittaajat ja markkinattomat. Haastateltujen mielestä kannattavuuteen vaikuttivat erityisesti metsänhoitotöiden tekeminen, kustannukset sekä raakapuun hinta. Myös metsän kasvu ja rakenne, hakkuun ajoitus, metsän arvon kehitys, toiminnan systemaattisuus sekä aktiivinen puunmyynti ja omatoimisuus mainittiin usein. Yritystoiminnassa yleisesti käytettyjä liiketaloudellisia kannattavuusmittoja (esim. kassavirta, liiketulos, sijoitetun pääoman tuottoprosentti) mainittiin harvoin. Käytetyt kannattavuuden arviointitavat ja käsitykset siihen vaikuttavista tekijöistä olivat silti paljolti perusteltavissa olevia ja oikeansuuntaisia. Haastatellut metsänomistajat myös ymmärtävät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät pitkälti samalla tavoin kuin metsäpolitiikan laatijat, vaikka kannattavuustavoitteet vaihtelevat. Kaikkiaan lähtökohta tilatason kannattavuuden parantamiselle markkinaehtoisten palvelujen, julkisrahoitteisen neuvonnan ja politiikan muun keinovalikoiman avulla on varsin hyvä.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiMetsätieteen aikakauskirja
Vuosikerta2016
Numero1
Sivut15-32
Sivumäärä18
ISSN1455-2515
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 4112 Metsätiede
  • kannattavuuden arviointi, metsätalousyritys, tilakohtainen kannattavuus, teemahaastattelu, yksityismetsänomistus

Siteeraa tätä