Michael Fullan, Andy Hargreaves ja Suomen erityisopetuksen uudistus - muutosteorioiden ja muutosprosessin tulkintaa

Tutkimustuotos: Muu julkaisu

Abstrakti

Kirjoitus pohjautuu syksyllä 2017 julkaistuun väitöskirjaan, jossa vertailin Michael Fullanin ja Andy Hargreavesin muutosteorioita sekä tarkastelin Suomen erityisopetuksen uudistusta muutosteoreettisessa viitekehyksessä. Tässä tekstissä esittelen tulkintojani Fullanin ja Hargreavesin muutosnäkemyksistä, ja niissä ilmenevistä eroista. Nostan tarkastelun kohteeksi herrojen näkemykset top down ja bottom up -strategioiden käytöstä muutosprosessissa. Lisäksi käyn lyhyesti läpi tutkimukseni keskeiset tulokset, joiden yhteydessä esittelen myös Fullanin ja Hargreavesin teorioihin perustuvan muutosteoreettisen mallini pääkohdat.
Alkuperäiskielisuomi
Julkaisuvuosi2018
TilaJulkaistu - 2018

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Koulunuudistus
  • muutosteoria
  • reformi
  • Erityisopetus, erityisopetusjärjestelmä, perusopetus, kuvaus, tilastointi, tilastot, muutos, Special education, comprehensive school, description, statistics, change

Siteeraa tätä