Mobile IPv6:n tietoturva ja reititystesti

  Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielma

  Abstrakti

  Mobile IPv6 -protokolla (MIPv6) kuvailee ne yhteyskäytännöt, joilla kotiverkkonsa ulkopuolelle
  vaeltava langaton asiakassolmu kykenee säilyttämään yhteyden mahdollisesti kokonaan eri verkossa
  sijaitsevaan vastaanottavaan solmuun. Asiakassolmu kommunikoi vastaanottavan solmun kanssa
  aluksi kotiverkossaan sijaitsevan kotireitittimen välityksellä ja tarvittaessa lopulta ilman kotireitittimen
  apua. Kotireitittimen tärkein tehtävä on ylläpitää asiakassolmun kotiosoitteen ja tilapäisosoitteen
  välistä sidontaa.
  Solmujen välisen yhteyden säilyttämisen lisäksi yhteys on suojattava mahdollisilta palvelunesto-,
  välimies-, monistus- ja muilta hyökkäyksiltä. Suojautumiskeinona asiakassolmun ja kotireitittimen
  välille muodostetaan IPsec-turvayhteys IPsec-protokollakokoelman avulla. IPsec-turvayhteyden kuljetusmoodi
  suojaa asiakassolmun ja vastaanottavan solmun väliset sidonnan päivitykset. IPsecturvayhteys
  ei kuitenkaan sovellu kotireitittimen ja vastaanottavan solmun välisen tietoliikenneverkon
  osuuden eikä asiakassolmun ja vastaanottavan solmun välisen suoran linkin suojaamiseen. Suoran
  linkin muodostamisen suojaamista varten MIPv6:een on kehitetty protokollakohtainen turvaratkaisu,
  reititystesti. Reititystestin tavoitteena on asiakassolmun ja vastaanottavan solmun välisen
  tietoliikenneyhteyden todentaminen siten, että vastaanottava solmu voi tallentaa asiakassolmun
  osoitteiden sidonnan. Näin vältytään kotireitittimen kuormittamiselta, ja tiedonsiirto nopeutuu.
  IPsec-turvayhteyden tunnelimoodilla suojataan osa reititystestin keskeisistä viesteistä.
  Tämä tutkielma käsittelee ensin MIPv6:ta yleisellä tasolla. Myöhemmät luvut esittelevät MIPv6:n
  keskeiset turvallisuusuhat, IPsec-protokollakokoelman ja reititystestin. Aiheet koskevat erityisesti
  asiakassolmua, kotireititintä ja asiakassolmun kanssa kommunikoivaa vastaanottavaa solmua. Myös
  tutkielman näkökulma rajoittuu näihin kolmeen solmuun. Pääpaino on MIPv6:n turvallisuusuhkien
  esittelyssä ja turvaratkaisuissa, joilla vastataan näihin uhkiin. IPsec-protokollakokoelmaan kuuluvan
  IKE-protokollan yksityiskohtainen käsittely kuten myös reititystestin mahdolliset muunnokset
  eri verkkoinfrastruktuureissa jäävät tämän tutkielman aihealueiden ulkopuolelle. Tärkeimpänä tuloksenaan
  tutkielma näyttää reititystestin onnistuneen kulun. Reititystestin avulla asiakassolmun ja
  vastaanottavan solmun välille muodostetaan riittävän voimakas IPsec:stä riippumaton turvayhteys,
  jolla siis MIPv6:lle keskeiset sidonnan päivitykset voidaan hyväksyä.
  Tietoturvan näkökulmasta MIPv6 on käyttövalmis. IPsec:n avulla saadaan suojattua kriittisimmät
  vaiheet MIPv6-solmujen välisessä tietoliikenteessä. Reititystesti vastaa hyvin langattoman tiedonsiirron
  haasteisiin niin tietoturvan kuin yhteysnopeudenkin suhteen. Käytön lisääntymisen myötä
  MIPv6 tulee lähitulevaisuudessa kokemaan laajamittaista käytännon testausta ja ongelmien ratkaisua,
  mikä asettaa hyvät suuntaviivat MIPv6:n kehitykselle.
  Julkaisun otsikon käännösMobile IPV6 security and return routability
  Alkuperäiskielisuomi
  TilaJulkaistu - 19 toukokuuta 2009
  OKM-julkaisutyyppiG1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

  Tieteenalat

  • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

  Siteeraa tätä