National Champions in Combat: Nokia, Ericsson and the Sensemaking of Business News

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

The late 1990s was a time of strong economic growth in Finland and Sweden where two large companies, Nokia and Ericsson, ruled the world of telecom and brought considerable tangible and intangible benefits to their home countries. For business journalists their expansion became a source of thousands of stories explaining and celebrating their international success. But when the dot.com-bubble burst in early 2000 it also became obvious that behind this boom was another story of inflated stock market values, over-optimism and imminent structural change in the telecom market.
This research focuses on how business journalists in Finland and Sweden compared Nokia with Ericsson in the first decade of the 2000s as this change took place. The research perspective is social constructionism and the thesis includes interviews with actors – business journalists and corporate communicators as well as analysts – to understand how they made sense of this development. The articles selected are treated as products of social interaction and their content analyzed as the result of negotiation influenced by the organizing principles of that engagement and manifested in frames. These frames are dealt with as a frame package, a master frame of national champions, Nokia against Ericsson.
Of special interest is the narrative value of Nokia and Ericsson as representatives of the other, in this case the neighbour nation.
This research points to major differences within the Finnish and Swedish socio-economic and cultural context. Since Nokia had no competitors for the position as a national champion it could engage with the press on its own terms while Ericsson, though powerful, did not have the same influence over journalists. As background factors there were also differences in the economic strengths of the companies, which were reflected in mediated public opinion, as well as strategic failures in corporate communication.

Under den senare hälften av 1990-talet var den ekonomiska utvecklingen i Finland och Sverige stark. Två stora företag. Nokia och Ericsson, var ledare på världsmarknaden för telekom och deras framgångar gynnade hemländerna såväl materiellt som på ett mer obestämbart plan. För ekonomijournalisterna gav deras expansion orsak att producera tusentals texter som både förklarade och hyllade företagens framgångar. Men när IT-bubblan sprack i början av år 2000 framträdde också en annan berättelse där överdrivna aktiekurser, grundlös optimism och nära förestående strukturella förändringar på telekommarknaderna ingick.
Den här forskningen fokuserar på hur ekonomijournalisterna i Finland och Sverige jämförde Nokia med Ericsson under 2000-talets första decennium då förändringen skedde. Forskningsperspektivet är social konstruktionism. Avhandlingen omfattar intervjuer med aktörer – ekonomijournalister och företagskommunikatörer såväl som med analytiker – där målet är att begripa hur de skapar förståelse ur denna utveckling. De artiklar som valts ut behandlas som produkter av social växelverkan och innehållet är analyserat som ett resultat av aktörernas förhandlingar. Dessa står i sin tur under inflytande av de grundläggande principer som styr kontakterna. Dessa styrande principer kallas här ramar, ”frames”, och hanteras som ett knippe av ramar, den övergripande inramningen av Nokia och Ericsson som riksmästare, ”national champions”.
Särskilt intressant är det narrativa värdet av Nokia och Ericsson som representanter för den andre, i detta fall grannlandet.
Resultatet pekar på avgörande skillnader i den finska och svenska sociala, ekonomiska och kulturella kontexten. Eftersom Nokia inte hade någon konkurrent till ställningen som riksmästare kunde företaget umgås med pressen på egna villkor medan Ericsson, om än ett starkt företag, inte kunde utöva samma inflytande över journalisterna. Som bakgrundsfaktorer fanns även olika ekonomiska styrka hos företagen såväl som strategiska misslyckanden i företagskommunikationen.
Alkuperäiskielienglanti
JulkaisupaikkaHelsingfors
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-10-5228-6
Sähköinen ISBN978-952-10-5229-3
TilaJulkaistu - 12 toukok. 2012
Julkaistu ulkoisestiKyllä
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Siteeraa tätä