Neutropenian monenlaiset taustat

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

•In­fek­tiot ovat neut­ro­pe­nian tär­kein komp­li­kaa­tio. •Kuu­mei­le­va neut­ro­pee­ni­nen po­ti­las on yleen­sä syy­tä tut­kia ja hoi­taa sai­raa­las­sa. Useim­mi­ten tar­vi­taan ­laa­ja­kir­jois­ta mik­ro­bi­lää­ke­hoi­toa, har­kin­nan mu­kaan myös gra­nu­lo­syyt­ti­kas­vu­te­ki­jää. •Ta­val­li­sim­pia ohi­me­ne­vän neut­ro­pe­nian syi­tä ovat lää­ke­hoi­to ja in­fek­tiot, eri­tyi­ses­ti vi­ru­sin­fek­tiot. •Neut­ro­pe­nia voi ol­la osa­löy­dös mo­nis­sa sai­rauk­sis­sa, ku­ten me­ga­lob­las­ti­ses­sa ja ap­las­ti­ses­sa ane­mias­sa, pa­han­laa­tui­sis­sa ve­ri­tau­deis­sa, luuy­di­nin­filt­raa­tiois­sa ja au­toim­muu­ni­tau­deis­sa. •Kroo­ni­seen idio­paat­ti­seen neut­ro­pe­niaan ei yleen­sä lii­ty in­fek­tio­tai­pu­mus­ta. Vai­keat tau­ti­muo­dot ovat ­har­vi­nai­sia, mut­ta vaa­ti­vat in­fek­tioi­den huo­lel­lis­ta hoi­toa. •Kon­ge­ni­taa­li­set vai­keat neut­ro­pe­niat ovat har­vi­nai­sia. Ne tu­le­vat tois­tu­vien in­fek­tioi­den ta­kia il­mi yleen­sä jo lap­suu­siäs­sä. •Pseu­do­neut­ro­pe­nias­sa eli­mis­tön neut­ro­fii­lien mää­rä on nor­maa­li, vaik­ka ve­ren neut­ro­fii­liar­vo on pie­ni. Ti­laan ei lii­ty li­sään­ty­nyt­tä in­fek­tio­tai­pu­mus­ta.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero5
Sivut310-314
Sivumäärä5
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 3122 Syöpätaudit
  • 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet

Siteeraa tätä