Opettajan henkilökohtainen oppimisympäristö Peda.netiin

Tutkimustuotos: OpinnäyteKandidaatintutkielma

Abstrakti

Insinöörityön tavoitteena oli kehittää opettajien henkilökohtaisten oppimisympäristöjen rakentamista tukeva oppimisaihio. Työssä kehitettiin malli, jonka avulla opettajat voivat rakentaa Peda.net-palveluun yksinkertaisen web 2.0 -teknologiaa hyödyntävän henkilökohtaisen oppimisympäristön.

Mallin kehittämisessä hyödynnettiin henkilökohtaista oppimisympäristöä käsittelevää tutkimuskirjallisuutta, joka koostui ilmiön määritelmästä sekä sen ymmärtämistä tukevista rinnakkaiskäsitteistä, kuten web 2.0, web 3.0 ja henkilökohtainen oppimisverkosto. Teorian tukena kehittämistyössä hyödynnettiin opettajien kokemuksia omasta oppimisestaan. Opettajien kokemuksia kartoitettiin laadullisella tapaustutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 36 opettajaa, joiden käsityksiä omasta oppimisesta kerättiin seitsemällä avoimella kysymyksellä. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä.

Työssä kehitetty malli koostui luennosta ja kolmesta harjoituksesta. Ensimmäisessä harjoituksessa rakennettiin Peda.netin OmaTila-profiiliin henkilökohtaista oppimisympäristöajattelua tukeva sivustorakenne. Toisessa harjoiteltiin RSS-syötteiden käyttöä ja kolmannessa bloggaamista. Kehitetty malli hyödyntää Web 2.0 -ajattelua monipuolisesti. Sen sijaan, että sisältöä vain kulutetaan tai sitä tuotetaan itse omaan käyttöön suljettuun ympäristöön, harjoitukset kannustavat tiedon aktiiviseen muokkaamiseen ja julkaisemiseen.

Kehittämisessä onnistuttiin teknologisesta näkökulmasta arvioituna erinomaisesti, mutta henkilökohtaisten oppimisympäristöjen näkökulmasta malli vaatii jatkokehittelyä. Yhteisöllistä tiedonrakennusta ja verkostoitumista tulee tukea enemmän, sillä opettajat kokevat sen tärkeäksi.

Kehittämistyöstä opittiin, että henkilökohtainen oppimisympäristö oli opettajille vieras käsite ja siihen liittyvää kehittämistä ja koulutusta tarvitaan lisää. Henkilökohtainen oppimisympäristö -työskentely Peda.netissä antaa opettajille paljon uusia mahdollisuuksia kohdata tietoyhteiskunnan muuttuvia oppimishaasteita.
Alkuperäiskielisuomi
Myöntävä instituutio
  • Metropolia AMK
JulkaisupaikkaEspoo
Kustantaja
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä