Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta

Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Kuvaus

Ihan pihalla! Oppilaat ympäristön tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaan
perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimisen pariin.
Opetushallituksen kärkihankkeessa yhteistyössä toimivat Kaarinan kaupungin
koordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehittäjät,
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turun yliopiston Rauman yksikkö ja Helsingin
yliopisto. Käsillä oleva arviointi perustuu hankkeen toimintaan vuosina 2016–2018
ja siinä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.
Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia monialaisuutta, tutkimuksellisuutta ja ilmiöpohjaisuutta
korostavia opetusmalleja opetukseen digitaalisuutta ja avoimia oppimisympäristöjä
hyödyntäen. Hankkeessa opettajat osallistuivat koulutukseen, joka
valmensi opettajia oman opetusmallin toteuttamista varten. Opettajat suunnittelivat
ja rakensivat hankkeessa digitaalisen oppimispelin Seppo-pelialustaa hyödyntäen
ja liittivät peliin pienimuotoisen tutkimuksen koskien yleensä kahta teema-aluetta:
1) koulun lähialueen vesistöjä tai 2) vähähiilistä tulevaisuutta.
Arviointiaineistoa kerättiin hankkeen aikana kolmesti lomakekyselyiden avulla
sekä luokittelemalla opettajien tekemiä oppimispelejä. Hankkeessa oli mukana yhteensä
65 peruskoulua ja 165 opettajaa (vastausprosentti 24%). Tutkimukseen osallistui
sekä luokanopettajia että aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9.
Tulokset osoittavat että hanke edisti pelillisen ja tutkivan lähestymistavan käyttöönottoa
hankekouluissa. Suurin osa opettajista koki saaneensa koulutuksissa
käytännön työkaluja opetuksen kehittämiseksi. Monia opettajia hanke innosti toteuttamaan
pelillisyyttä ja tutkimuksellista näkökulmaa aiempaa enemmän opetuksessaan.
Opettajat pitivät Seppo-oppimispelin suunnittelusta ja käyttämisestä työssään.
Monet opettajat ja oppilaat arvioivat, että pelin pelaaminen oli motivoivaa. Seppo-
peli mahdollisti lähiympäristön hyödyntämisen uudella tavalla opetuksessa,
myös luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä. Peli myös mahdollisti opettajan
ja oppilaiden monipuolisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Haasteita aiheuttivat
tekniset seikat sekä pelin nopeatempoisuus.
Oppilaiden kanssa toteutettava tutkimus jakoi opettajien mielipiteitä. Osa opettajista
koki itse tutkimuksen tekemisen, mittalaitteiden käyttämisen ja lähiympäristön
hyödyntämisen haastavaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusvälineitä sisältävät
ympäristöreput toivat opettajien mukaan lisäarvoa ja tukea opetukselle sekä
motivoivat oppilaita. SYKE:n valtakunnallisia tietokantoja ei kuitenkaan käytetty
opetuksessa kovin kattavasti. Hanketeemoja opiskelleet oppilaat kuvailivat avovastauksissaan
oppineensa tutkimusvälineiden käyttöä ja tutkimuksen tekemisen
periaatteita, mikä oli linjassa myös opettajien arvion kanssa.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaSuomen ympäristökeskus
Sivumäärä68
ISBN (painettu)978-952-11-5021-0
ISBN (elektroninen)978-952-11-5022-7
TilaJulkaistu - 14 toukokuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiSuomen ympäristökeskuksen raportteja
KustantajaSuomen ympäristökeskus
Numero17/2019
ISSN (painettu)1796-1718
ISSN (elektroninen)1796-1726

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Pelilillisyys
  • Tutkimuksellisuus
  • Ulkona oppiminen
  • Motivaatio
  • Opetusmalli
  • Perusopetus

Lainaa tätä

Lukkarinen, I., & Uitto, A. (2019). Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; Nro 17/2019). Helsinki: Suomen ympäristökeskus.
Lukkarinen, Iiris ; Uitto, Anna. / Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta : Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018. Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 2019. 68 Sivumäärä (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; 17/2019).
@book{5e92dd53d6b44f5cb7d6af0c2a98bfaa,
title = "Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydest{\"a} ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018",
abstract = "Ihan pihalla! Oppilaat ymp{\"a}rist{\"o}n tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaanperusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen l{\"a}hiymp{\"a}rist{\"o}n tutkimisen pariin.Opetushallituksen k{\"a}rkihankkeessa yhteisty{\"o}ss{\"a} toimivat Kaarinan kaupunginkoordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehitt{\"a}j{\"a}t,Suomen ymp{\"a}rist{\"o}keskus (SYKE), Turun yliopiston Rauman yksikk{\"o} ja Helsinginyliopisto. K{\"a}sill{\"a} oleva arviointi perustuu hankkeen toimintaan vuosina 2016–2018ja siin{\"a} arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista opettajien ja oppilaiden n{\"a}k{\"o}kulmasta.Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia monialaisuutta, tutkimuksellisuutta ja ilmi{\"o}pohjaisuuttakorostavia opetusmalleja opetukseen digitaalisuutta ja avoimia oppimisymp{\"a}rist{\"o}j{\"a}hy{\"o}dynt{\"a}en. Hankkeessa opettajat osallistuivat koulutukseen, jokavalmensi opettajia oman opetusmallin toteuttamista varten. Opettajat suunnittelivatja rakensivat hankkeessa digitaalisen oppimispelin Seppo-pelialustaa hy{\"o}dynt{\"a}enja liittiv{\"a}t peliin pienimuotoisen tutkimuksen koskien yleens{\"a} kahta teema-aluetta:1) koulun l{\"a}hialueen vesist{\"o}j{\"a} tai 2) v{\"a}h{\"a}hiilist{\"a} tulevaisuutta.Arviointiaineistoa ker{\"a}ttiin hankkeen aikana kolmesti lomakekyselyiden avullasek{\"a} luokittelemalla opettajien tekemi{\"a} oppimispelej{\"a}. Hankkeessa oli mukana yhteens{\"a}65 peruskoulua ja 165 opettajaa (vastausprosentti 24{\%}). Tutkimukseen osallistuisek{\"a} luokanopettajia ett{\"a} aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9.Tulokset osoittavat ett{\"a} hanke edisti pelillisen ja tutkivan l{\"a}hestymistavan k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoahankekouluissa. Suurin osa opettajista koki saaneensa koulutuksissak{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n ty{\"o}kaluja opetuksen kehitt{\"a}miseksi. Monia opettajia hanke innosti toteuttamaanpelillisyytt{\"a} ja tutkimuksellista n{\"a}k{\"o}kulmaa aiempaa enemm{\"a}n opetuksessaan.Opettajat pitiv{\"a}t Seppo-oppimispelin suunnittelusta ja k{\"a}ytt{\"a}misest{\"a} ty{\"o}ss{\"a}{\"a}n.Monet opettajat ja oppilaat arvioivat, ett{\"a} pelin pelaaminen oli motivoivaa. Seppo-peli mahdollisti l{\"a}hiymp{\"a}rist{\"o}n hy{\"o}dynt{\"a}misen uudella tavalla opetuksessa,my{\"o}s luokkahuoneen ulkopuolisissa ymp{\"a}rist{\"o}iss{\"a}. Peli my{\"o}s mahdollisti opettajanja oppilaiden monipuolisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Haasteita aiheuttivattekniset seikat sek{\"a} pelin nopeatempoisuus.Oppilaiden kanssa toteutettava tutkimus jakoi opettajien mielipiteit{\"a}. Osa opettajistakoki itse tutkimuksen tekemisen, mittalaitteiden k{\"a}ytt{\"a}misen ja l{\"a}hiymp{\"a}rist{\"o}nhy{\"o}dynt{\"a}misen haastavaksi. Suomen ymp{\"a}rist{\"o}keskuksen tutkimusv{\"a}lineit{\"a} sis{\"a}lt{\"a}v{\"a}tymp{\"a}rist{\"o}reput toivat opettajien mukaan lis{\"a}arvoa ja tukea opetukselle sek{\"a}motivoivat oppilaita. SYKE:n valtakunnallisia tietokantoja ei kuitenkaan k{\"a}ytettyopetuksessa kovin kattavasti. Hanketeemoja opiskelleet oppilaat kuvailivat avovastauksissaanoppineensa tutkimusv{\"a}lineiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a} ja tutkimuksen tekemisenperiaatteita, mik{\"a} oli linjassa my{\"o}s opettajien arvion kanssa.",
keywords = "516 Kasvatustieteet, Pelilillisyys, Tutkimuksellisuus, Ulkona oppiminen, Motivaatio, Opetusmalli, Perusopetus",
author = "Iiris Lukkarinen and Anna Uitto",
year = "2019",
month = "5",
day = "14",
language = "suomi",
isbn = "978-952-11-5021-0",
series = "Suomen ymp{\"a}rist{\"o}keskuksen raportteja",
publisher = "Suomen ymp{\"a}rist{\"o}keskus",
number = "17/2019",
address = "Suomi",

}

Lukkarinen, I & Uitto, A 2019, Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, Nro 17/2019, Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta : Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018. / Lukkarinen, Iiris; Uitto, Anna.

Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 2019. 68 s. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; Nro 17/2019).

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

TY - BOOK

T1 - Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta

T2 - Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

AU - Lukkarinen, Iiris

AU - Uitto, Anna

PY - 2019/5/14

Y1 - 2019/5/14

N2 - Ihan pihalla! Oppilaat ympäristön tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaanperusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimisen pariin.Opetushallituksen kärkihankkeessa yhteistyössä toimivat Kaarinan kaupunginkoordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehittäjät,Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turun yliopiston Rauman yksikkö ja Helsinginyliopisto. Käsillä oleva arviointi perustuu hankkeen toimintaan vuosina 2016–2018ja siinä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia monialaisuutta, tutkimuksellisuutta ja ilmiöpohjaisuuttakorostavia opetusmalleja opetukseen digitaalisuutta ja avoimia oppimisympäristöjähyödyntäen. Hankkeessa opettajat osallistuivat koulutukseen, jokavalmensi opettajia oman opetusmallin toteuttamista varten. Opettajat suunnittelivatja rakensivat hankkeessa digitaalisen oppimispelin Seppo-pelialustaa hyödyntäenja liittivät peliin pienimuotoisen tutkimuksen koskien yleensä kahta teema-aluetta:1) koulun lähialueen vesistöjä tai 2) vähähiilistä tulevaisuutta.Arviointiaineistoa kerättiin hankkeen aikana kolmesti lomakekyselyiden avullasekä luokittelemalla opettajien tekemiä oppimispelejä. Hankkeessa oli mukana yhteensä65 peruskoulua ja 165 opettajaa (vastausprosentti 24%). Tutkimukseen osallistuisekä luokanopettajia että aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9.Tulokset osoittavat että hanke edisti pelillisen ja tutkivan lähestymistavan käyttöönottoahankekouluissa. Suurin osa opettajista koki saaneensa koulutuksissakäytännön työkaluja opetuksen kehittämiseksi. Monia opettajia hanke innosti toteuttamaanpelillisyyttä ja tutkimuksellista näkökulmaa aiempaa enemmän opetuksessaan.Opettajat pitivät Seppo-oppimispelin suunnittelusta ja käyttämisestä työssään.Monet opettajat ja oppilaat arvioivat, että pelin pelaaminen oli motivoivaa. Seppo-peli mahdollisti lähiympäristön hyödyntämisen uudella tavalla opetuksessa,myös luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä. Peli myös mahdollisti opettajanja oppilaiden monipuolisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Haasteita aiheuttivattekniset seikat sekä pelin nopeatempoisuus.Oppilaiden kanssa toteutettava tutkimus jakoi opettajien mielipiteitä. Osa opettajistakoki itse tutkimuksen tekemisen, mittalaitteiden käyttämisen ja lähiympäristönhyödyntämisen haastavaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusvälineitä sisältävätympäristöreput toivat opettajien mukaan lisäarvoa ja tukea opetukselle sekämotivoivat oppilaita. SYKE:n valtakunnallisia tietokantoja ei kuitenkaan käytettyopetuksessa kovin kattavasti. Hanketeemoja opiskelleet oppilaat kuvailivat avovastauksissaanoppineensa tutkimusvälineiden käyttöä ja tutkimuksen tekemisenperiaatteita, mikä oli linjassa myös opettajien arvion kanssa.

AB - Ihan pihalla! Oppilaat ympäristön tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaanperusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimisen pariin.Opetushallituksen kärkihankkeessa yhteistyössä toimivat Kaarinan kaupunginkoordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehittäjät,Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turun yliopiston Rauman yksikkö ja Helsinginyliopisto. Käsillä oleva arviointi perustuu hankkeen toimintaan vuosina 2016–2018ja siinä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista opettajien ja oppilaiden näkökulmasta.Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia monialaisuutta, tutkimuksellisuutta ja ilmiöpohjaisuuttakorostavia opetusmalleja opetukseen digitaalisuutta ja avoimia oppimisympäristöjähyödyntäen. Hankkeessa opettajat osallistuivat koulutukseen, jokavalmensi opettajia oman opetusmallin toteuttamista varten. Opettajat suunnittelivatja rakensivat hankkeessa digitaalisen oppimispelin Seppo-pelialustaa hyödyntäenja liittivät peliin pienimuotoisen tutkimuksen koskien yleensä kahta teema-aluetta:1) koulun lähialueen vesistöjä tai 2) vähähiilistä tulevaisuutta.Arviointiaineistoa kerättiin hankkeen aikana kolmesti lomakekyselyiden avullasekä luokittelemalla opettajien tekemiä oppimispelejä. Hankkeessa oli mukana yhteensä65 peruskoulua ja 165 opettajaa (vastausprosentti 24%). Tutkimukseen osallistuisekä luokanopettajia että aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9.Tulokset osoittavat että hanke edisti pelillisen ja tutkivan lähestymistavan käyttöönottoahankekouluissa. Suurin osa opettajista koki saaneensa koulutuksissakäytännön työkaluja opetuksen kehittämiseksi. Monia opettajia hanke innosti toteuttamaanpelillisyyttä ja tutkimuksellista näkökulmaa aiempaa enemmän opetuksessaan.Opettajat pitivät Seppo-oppimispelin suunnittelusta ja käyttämisestä työssään.Monet opettajat ja oppilaat arvioivat, että pelin pelaaminen oli motivoivaa. Seppo-peli mahdollisti lähiympäristön hyödyntämisen uudella tavalla opetuksessa,myös luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä. Peli myös mahdollisti opettajanja oppilaiden monipuolisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Haasteita aiheuttivattekniset seikat sekä pelin nopeatempoisuus.Oppilaiden kanssa toteutettava tutkimus jakoi opettajien mielipiteitä. Osa opettajistakoki itse tutkimuksen tekemisen, mittalaitteiden käyttämisen ja lähiympäristönhyödyntämisen haastavaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusvälineitä sisältävätympäristöreput toivat opettajien mukaan lisäarvoa ja tukea opetukselle sekämotivoivat oppilaita. SYKE:n valtakunnallisia tietokantoja ei kuitenkaan käytettyopetuksessa kovin kattavasti. Hanketeemoja opiskelleet oppilaat kuvailivat avovastauksissaanoppineensa tutkimusvälineiden käyttöä ja tutkimuksen tekemisenperiaatteita, mikä oli linjassa myös opettajien arvion kanssa.

KW - 516 Kasvatustieteet

KW - Pelilillisyys

KW - Tutkimuksellisuus

KW - Ulkona oppiminen

KW - Motivaatio

KW - Opetusmalli

KW - Perusopetus

M3 - Tutkimusraportti

SN - 978-952-11-5021-0

T3 - Suomen ympäristökeskuksen raportteja

BT - Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta

PB - Suomen ympäristökeskus

CY - Helsinki

ER -

Lukkarinen I, Uitto A. Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 2019. 68 s. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; 17/2019).