Potilaskuluttajan ja lääkärin muuttuvat roolit sähköistyvillä terveysmarkkinoilla

Minna Maarit Autio, Susanna Helovuori, Jaakko Autio

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee potilaskuluttajan ja lääkärin välistä vuorovaikutusta, rooliase- man tasa-arvoistumista sekä toimijoiden keskinäisiä rooliodotuksia sähköistyvillä terveysmarkkinoilla. Analysoimme näiden kahden toimijan välistä suhdetta rooliteo- rian tutkimusperinteestä, jossa kohteena on roolievoluutio eli roolisuorituksen mer- kitys ja roolialueen kasvu. Empiirinen aineisto koostuu kymmenen kuluttajan ja nel- jän lääkärin teemahaastatteluista. Perinteinen potilaan rooli on muuttumassa, kun toimijuus rakentuu aktiiviseksi terveystiedon etsijäksi, kuluttajaksi ja oman maal- likkodiagnoosin tekijäksi. Vastaavasti lääkärin rooli on muuttumassa lääketieteellisen diagnoosin laatijasta yhä enemmän kohti kumppania, kollegaa ja asiakaspalvelijaa. Potilaan ja lääkärin keskinäiset odotukset määrittävät sitä, millaisia rooleja toimijat ottavat tai heidän on otettava. Potilaat odottavat lääkäriltä hoidon lisäksi asiakaspalvelua ja tasaveroista kohtelua, mikä voi johtaa roolikonfliktiin, jos lääkäri ei sopeudu odotettuun rooliin.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiKulutustutkimus.Nyt : Kulutustutkimuksen seuran julkaisu.
Vuosikerta6
Numero2
Sivut40-57
Sivumäärä17
ISSN1797-2345
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 512 Liiketaloustiede
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Siteeraa tätä