Journalismin objektiivisuus

pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa

Aki Petteri Lehtinen

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

  Kuvaus

  Journalismin totuus ja objektiivisuus voivat pahoin käsitteinä ja käytännössä. Maailman tapahtumia ja ilmiöitä voi valita aiheiksi, kehystää, selittää, tulkita, arvottaa ja esittää monin eri tavoin laatujournalismissakin. Perinteiset tiedolliset ohjenuorat objektiivisuudesta totuudenmukaisuuteen on haastettu filosofian tietoteorioissa, viestinnän tutkimuksessa ja journalismissa. Konstruktionistiset ja relativistiset kritiikit pitävät ydinkäsitteitä tieto-opillisesti kestämättöminä ja käytännössä saavuttamattomina ideaaleina. Journalistista työtä ohjaavat vaihtoehtoiset tietokäsitykset voivat kuitenkin johtaa disinformaation ja propagandan sallivaan kaikki käy -relativismiin. Journalismin kriisi onkin ehkä ensisijaisesti tiedollinen. Tutkimusten mukaan yleisöt yhä odottavat laatujournalismilta analyyttisyyttä, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Ne saattaisivat tukea journalismin elinehtoja: media-alustasta riippumatonta ajankohtaistiedon luotettavuutta ja uskottavuutta. Toisaalta journalisteja velvoittavat totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen Journalistin ohjeet, joihin toimittajat ovat edelleen vahvasti sitoutuneet uuden empiirisen tutkimuksen perusteella. Journalismin toivotaan paljastavan ja selittävän tapahtumia, tekoja ja epäkohtia sekä tarjoavan ratkaisuehdotuksia yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ongelmiin moniarvoisessa demokratiassa. Väitöstutkimuksessa vastataan journalismin tiedolliseen kriisiin eli vahvimpiin konstruktionistisiin ja relativistisiin kritiikkeihin pragmatistisen tietokäsityksen pohjalta. Pragmaattisessa filosofiassa on hahmoteltu lupaavaa objektiivisuuskäsitystä relativismia vastaan. Se ei kuitenkaan vielä ole huomioinut journalismin demokraattisen erityisroolin vaatimuksia tai journalismin tutkimuksen käsitteellisiä tarpeita. Esitetty hahmotelma kärsii myös tieto-opillisista heikkouksista, joita tässä väitöstutkimuksessa korjataan vastaamalla kritiikkeihin journalismin ja sen tutkimuksen filosofialla. Pragmaattinen objektiivisuus on kokonaisvaltainen tietokäsitys, jonka avulla selkeytetään 1) journalismin tiedollista autonomiaa suhteessa kilpaileviin ajankohtaisinformaation tuottajiin pluralistisessa libelaarissa demokratiassa, 2) journalistien ammatillista itseymmärrystä ja tiedollista toimintaa ei-relativistisessa käsitteelliskäytännöllisessä viitekehyksessä sekä 3) journalismin ja sen tutkimuksen keinotekoista erottelua, jonka ylittäminen pragmaattisella tietokäsityksella sekä sen soveltamisella journalismin tutkimuksessa ja käytännössä auttaa vastaamaan relativismin asettamiin tiedollisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin houkutuksiin ja haasteisiin. Pragmaattinen objektiivisuus keskittyy tiedonhankinnan menetelmään ja sitä ohjaaviin normeihin totuudenmukaisen tiedon tavoittelussa. Se tarjoaa käsitteelliskäytännöllisen ratkaisumallin journalismin ja sen tutkimuksen vaikeuksiin. Kehiteltävä malli pyrkii yhtäältä huomioimaan journalismin nykytilanteen ja toisaalta parantamaan tutkimuksellisia välineitä osana pitkäjänteisempää ja monialaista journalismin ja demokratian akateemista tutkimusprosessia, johon kiinteästi liittyvät myös läheisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten suuntausten perustavat kysymyksenasettelut.
  Alkuperäiskielisuomi
  Myöntävä instituutio
  • Helsingin yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Bergman, Mats, Valvoja
  • Pihlström, Sami, Valvoja
  Myöntöpäivämäärä3 kesäkuuta 2016
  JulkaisupaikkaHelsinki
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-951-51-1075-6
  Sähköinen ISBN978-951-51-1076-3
  TilaJulkaistu - 3 kesäkuuta 2016
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Tieteenalat

  • 518 Media- ja viestintätieteet

  Lainaa tätä

  Lehtinen, A. P. (2016). Journalismin objektiivisuus: pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos.
  Lehtinen, Aki Petteri. / Journalismin objektiivisuus : pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 2016. 235 Sivumäärä
  @phdthesis{5d2c5bf988cd4eb3ba874609bb617d8c,
  title = "Journalismin objektiivisuus: pragmaattinen tietok{\"a}sitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa",
  abstract = "Journalismin totuus ja objektiivisuus voivat pahoin k{\"a}sittein{\"a} ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a}. Maailman tapahtumia ja ilmi{\"o}it{\"a} voi valita aiheiksi, kehyst{\"a}{\"a}, selitt{\"a}{\"a}, tulkita, arvottaa ja esitt{\"a}{\"a} monin eri tavoin laatujournalismissakin. Perinteiset tiedolliset ohjenuorat objektiivisuudesta totuudenmukaisuuteen on haastettu filosofian tietoteorioissa, viestinn{\"a}n tutkimuksessa ja journalismissa. Konstruktionistiset ja relativistiset kritiikit pit{\"a}v{\"a}t ydink{\"a}sitteit{\"a} tieto-opillisesti kest{\"a}m{\"a}tt{\"o}min{\"a} ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a} saavuttamattomina ideaaleina. Journalistista ty{\"o}t{\"a} ohjaavat vaihtoehtoiset tietok{\"a}sitykset voivat kuitenkin johtaa disinformaation ja propagandan sallivaan kaikki k{\"a}y -relativismiin. Journalismin kriisi onkin ehk{\"a} ensisijaisesti tiedollinen. Tutkimusten mukaan yleis{\"o}t yh{\"a} odottavat laatujournalismilta analyyttisyytt{\"a}, kriittisyytt{\"a} ja syv{\"a}llisyytt{\"a}. Ne saattaisivat tukea journalismin elinehtoja: media-alustasta riippumatonta ajankohtaistiedon luotettavuutta ja uskottavuutta. Toisaalta journalisteja velvoittavat totuudenmukaiseen tiedonv{\"a}litykseen Journalistin ohjeet, joihin toimittajat ovat edelleen vahvasti sitoutuneet uuden empiirisen tutkimuksen perusteella. Journalismin toivotaan paljastavan ja selitt{\"a}v{\"a}n tapahtumia, tekoja ja ep{\"a}kohtia sek{\"a} tarjoavan ratkaisuehdotuksia yhteis{\"o}llisiin ja yksil{\"o}llisiin ongelmiin moniarvoisessa demokratiassa. V{\"a}it{\"o}stutkimuksessa vastataan journalismin tiedolliseen kriisiin eli vahvimpiin konstruktionistisiin ja relativistisiin kritiikkeihin pragmatistisen tietok{\"a}sityksen pohjalta. Pragmaattisessa filosofiassa on hahmoteltu lupaavaa objektiivisuusk{\"a}sityst{\"a} relativismia vastaan. Se ei kuitenkaan viel{\"a} ole huomioinut journalismin demokraattisen erityisroolin vaatimuksia tai journalismin tutkimuksen k{\"a}sitteellisi{\"a} tarpeita. Esitetty hahmotelma k{\"a}rsii my{\"o}s tieto-opillisista heikkouksista, joita t{\"a}ss{\"a} v{\"a}it{\"o}stutkimuksessa korjataan vastaamalla kritiikkeihin journalismin ja sen tutkimuksen filosofialla. Pragmaattinen objektiivisuus on kokonaisvaltainen tietok{\"a}sitys, jonka avulla selkeytet{\"a}{\"a}n 1) journalismin tiedollista autonomiaa suhteessa kilpaileviin ajankohtaisinformaation tuottajiin pluralistisessa libelaarissa demokratiassa, 2) journalistien ammatillista itseymm{\"a}rryst{\"a} ja tiedollista toimintaa ei-relativistisessa k{\"a}sitteellisk{\"a}yt{\"a}nn{\"o}llisess{\"a} viitekehyksess{\"a} sek{\"a} 3) journalismin ja sen tutkimuksen keinotekoista erottelua, jonka ylitt{\"a}minen pragmaattisella tietok{\"a}sityksella sek{\"a} sen soveltamisella journalismin tutkimuksessa ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a} auttaa vastaamaan relativismin asettamiin tiedollisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin houkutuksiin ja haasteisiin. Pragmaattinen objektiivisuus keskittyy tiedonhankinnan menetelm{\"a}{\"a}n ja sit{\"a} ohjaaviin normeihin totuudenmukaisen tiedon tavoittelussa. Se tarjoaa k{\"a}sitteellisk{\"a}yt{\"a}nn{\"o}llisen ratkaisumallin journalismin ja sen tutkimuksen vaikeuksiin. Kehitelt{\"a}v{\"a} malli pyrkii yht{\"a}{\"a}lt{\"a} huomioimaan journalismin nykytilanteen ja toisaalta parantamaan tutkimuksellisia v{\"a}lineit{\"a} osana pitk{\"a}j{\"a}nteisemp{\"a}{\"a} ja monialaista journalismin ja demokratian akateemista tutkimusprosessia, johon kiinte{\"a}sti liittyv{\"a}t my{\"o}s l{\"a}heisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten suuntausten perustavat kysymyksenasettelut.",
  keywords = "518 Media- ja viestint{\"a}tieteet",
  author = "Lehtinen, {Aki Petteri}",
  year = "2016",
  month = "6",
  day = "3",
  language = "suomi",
  isbn = "978-951-51-1075-6",
  series = "Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja",
  publisher = "Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos",
  number = "15",
  address = "Suomi",
  school = "Helsingin yliopisto",

  }

  Journalismin objektiivisuus : pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa. / Lehtinen, Aki Petteri.

  Helsinki : Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 2016. 235 s.

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

  TY - THES

  T1 - Journalismin objektiivisuus

  T2 - pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa

  AU - Lehtinen, Aki Petteri

  PY - 2016/6/3

  Y1 - 2016/6/3

  N2 - Journalismin totuus ja objektiivisuus voivat pahoin käsitteinä ja käytännössä. Maailman tapahtumia ja ilmiöitä voi valita aiheiksi, kehystää, selittää, tulkita, arvottaa ja esittää monin eri tavoin laatujournalismissakin. Perinteiset tiedolliset ohjenuorat objektiivisuudesta totuudenmukaisuuteen on haastettu filosofian tietoteorioissa, viestinnän tutkimuksessa ja journalismissa. Konstruktionistiset ja relativistiset kritiikit pitävät ydinkäsitteitä tieto-opillisesti kestämättöminä ja käytännössä saavuttamattomina ideaaleina. Journalistista työtä ohjaavat vaihtoehtoiset tietokäsitykset voivat kuitenkin johtaa disinformaation ja propagandan sallivaan kaikki käy -relativismiin. Journalismin kriisi onkin ehkä ensisijaisesti tiedollinen. Tutkimusten mukaan yleisöt yhä odottavat laatujournalismilta analyyttisyyttä, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Ne saattaisivat tukea journalismin elinehtoja: media-alustasta riippumatonta ajankohtaistiedon luotettavuutta ja uskottavuutta. Toisaalta journalisteja velvoittavat totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen Journalistin ohjeet, joihin toimittajat ovat edelleen vahvasti sitoutuneet uuden empiirisen tutkimuksen perusteella. Journalismin toivotaan paljastavan ja selittävän tapahtumia, tekoja ja epäkohtia sekä tarjoavan ratkaisuehdotuksia yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ongelmiin moniarvoisessa demokratiassa. Väitöstutkimuksessa vastataan journalismin tiedolliseen kriisiin eli vahvimpiin konstruktionistisiin ja relativistisiin kritiikkeihin pragmatistisen tietokäsityksen pohjalta. Pragmaattisessa filosofiassa on hahmoteltu lupaavaa objektiivisuuskäsitystä relativismia vastaan. Se ei kuitenkaan vielä ole huomioinut journalismin demokraattisen erityisroolin vaatimuksia tai journalismin tutkimuksen käsitteellisiä tarpeita. Esitetty hahmotelma kärsii myös tieto-opillisista heikkouksista, joita tässä väitöstutkimuksessa korjataan vastaamalla kritiikkeihin journalismin ja sen tutkimuksen filosofialla. Pragmaattinen objektiivisuus on kokonaisvaltainen tietokäsitys, jonka avulla selkeytetään 1) journalismin tiedollista autonomiaa suhteessa kilpaileviin ajankohtaisinformaation tuottajiin pluralistisessa libelaarissa demokratiassa, 2) journalistien ammatillista itseymmärrystä ja tiedollista toimintaa ei-relativistisessa käsitteelliskäytännöllisessä viitekehyksessä sekä 3) journalismin ja sen tutkimuksen keinotekoista erottelua, jonka ylittäminen pragmaattisella tietokäsityksella sekä sen soveltamisella journalismin tutkimuksessa ja käytännössä auttaa vastaamaan relativismin asettamiin tiedollisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin houkutuksiin ja haasteisiin. Pragmaattinen objektiivisuus keskittyy tiedonhankinnan menetelmään ja sitä ohjaaviin normeihin totuudenmukaisen tiedon tavoittelussa. Se tarjoaa käsitteelliskäytännöllisen ratkaisumallin journalismin ja sen tutkimuksen vaikeuksiin. Kehiteltävä malli pyrkii yhtäältä huomioimaan journalismin nykytilanteen ja toisaalta parantamaan tutkimuksellisia välineitä osana pitkäjänteisempää ja monialaista journalismin ja demokratian akateemista tutkimusprosessia, johon kiinteästi liittyvät myös läheisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten suuntausten perustavat kysymyksenasettelut.

  AB - Journalismin totuus ja objektiivisuus voivat pahoin käsitteinä ja käytännössä. Maailman tapahtumia ja ilmiöitä voi valita aiheiksi, kehystää, selittää, tulkita, arvottaa ja esittää monin eri tavoin laatujournalismissakin. Perinteiset tiedolliset ohjenuorat objektiivisuudesta totuudenmukaisuuteen on haastettu filosofian tietoteorioissa, viestinnän tutkimuksessa ja journalismissa. Konstruktionistiset ja relativistiset kritiikit pitävät ydinkäsitteitä tieto-opillisesti kestämättöminä ja käytännössä saavuttamattomina ideaaleina. Journalistista työtä ohjaavat vaihtoehtoiset tietokäsitykset voivat kuitenkin johtaa disinformaation ja propagandan sallivaan kaikki käy -relativismiin. Journalismin kriisi onkin ehkä ensisijaisesti tiedollinen. Tutkimusten mukaan yleisöt yhä odottavat laatujournalismilta analyyttisyyttä, kriittisyyttä ja syvällisyyttä. Ne saattaisivat tukea journalismin elinehtoja: media-alustasta riippumatonta ajankohtaistiedon luotettavuutta ja uskottavuutta. Toisaalta journalisteja velvoittavat totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen Journalistin ohjeet, joihin toimittajat ovat edelleen vahvasti sitoutuneet uuden empiirisen tutkimuksen perusteella. Journalismin toivotaan paljastavan ja selittävän tapahtumia, tekoja ja epäkohtia sekä tarjoavan ratkaisuehdotuksia yhteisöllisiin ja yksilöllisiin ongelmiin moniarvoisessa demokratiassa. Väitöstutkimuksessa vastataan journalismin tiedolliseen kriisiin eli vahvimpiin konstruktionistisiin ja relativistisiin kritiikkeihin pragmatistisen tietokäsityksen pohjalta. Pragmaattisessa filosofiassa on hahmoteltu lupaavaa objektiivisuuskäsitystä relativismia vastaan. Se ei kuitenkaan vielä ole huomioinut journalismin demokraattisen erityisroolin vaatimuksia tai journalismin tutkimuksen käsitteellisiä tarpeita. Esitetty hahmotelma kärsii myös tieto-opillisista heikkouksista, joita tässä väitöstutkimuksessa korjataan vastaamalla kritiikkeihin journalismin ja sen tutkimuksen filosofialla. Pragmaattinen objektiivisuus on kokonaisvaltainen tietokäsitys, jonka avulla selkeytetään 1) journalismin tiedollista autonomiaa suhteessa kilpaileviin ajankohtaisinformaation tuottajiin pluralistisessa libelaarissa demokratiassa, 2) journalistien ammatillista itseymmärrystä ja tiedollista toimintaa ei-relativistisessa käsitteelliskäytännöllisessä viitekehyksessä sekä 3) journalismin ja sen tutkimuksen keinotekoista erottelua, jonka ylittäminen pragmaattisella tietokäsityksella sekä sen soveltamisella journalismin tutkimuksessa ja käytännössä auttaa vastaamaan relativismin asettamiin tiedollisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin houkutuksiin ja haasteisiin. Pragmaattinen objektiivisuus keskittyy tiedonhankinnan menetelmään ja sitä ohjaaviin normeihin totuudenmukaisen tiedon tavoittelussa. Se tarjoaa käsitteelliskäytännöllisen ratkaisumallin journalismin ja sen tutkimuksen vaikeuksiin. Kehiteltävä malli pyrkii yhtäältä huomioimaan journalismin nykytilanteen ja toisaalta parantamaan tutkimuksellisia välineitä osana pitkäjänteisempää ja monialaista journalismin ja demokratian akateemista tutkimusprosessia, johon kiinteästi liittyvät myös läheisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten suuntausten perustavat kysymyksenasettelut.

  KW - 518 Media- ja viestintätieteet

  UR - http://etiikka.fi

  UR - http://www.kaltio.fi/uusin/lehtinen515

  UR - http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68074/journalismikritiikin_vuosikirja_2013.pdf?sequence=1

  M3 - Väitöskirja

  SN - 978-951-51-1075-6

  T3 - Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja

  PB - Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos

  CY - Helsinki

  ER -

  Lehtinen AP. Journalismin objektiivisuus: pragmaattinen tietokäsitys ja relativismin haaste moniarvoisessa maailmassa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 2016. 235 s. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; 15).