Resilienssiä ja ruokaa maaseuduilta

Kaarina Tervo-Kankare (Toimittaja), Kaisa Schmidt-Thomé (Toimittaja), Katriina Soini (Toimittaja), Seija Tuulentie (Toimittaja), Torsti Hyyryläinen (Toimittaja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Resilienssi on yhteiskunnallisena käsitteenä kimurantti. Reagoiminen johonkin muutostekijään ei vielä ole muu-tosjoustavuutta tai kriisinkestävyyttä, vaan resilienssin nimissä on syytä pohtia myös odotuksia uudistumisesta ja uudistumiskyvystä. Tärkeää on miettiä, kenen rea-gointi- ja uudistumis kyvystä puhutaan. Vyörytetäänkö yksilöille ja yhteisöille resilienssin nimissä selviytymis-vastuuta, vaikka pitäisi puuttua rakenteellisiin ongel-miin? Maaseutujen kehityskulut kytkeytyvät luontevasti resilienssi keskusteluun.Suuri yleisö on havahtunut maaseutujen merkitykseen resurssien lähteenä ja yhteiskunta elämän jatkuvuuden tärkeänä turvana. TEEMA-julkaisu kuitenkin kertoo, ettei maaseutuja tulisi nähdä yksioikoisesti vain kansal-lisina huoltovarmuusvarantoina, joiden tulevaisuus olisi turvattava. Monimuotoisten maaseutujen kannalta kiin-nostavampi asetelma syntyy tilanteessa, jossa järjestel-mään tuleva shokki on luonteeltaan systeeminen siten, että tapahtuu aidosti siirtymä uuteen kestävämpään tilaan. Tällainen uudistava resilienssi voi ilmentyä ruuan ja energian tuotannon nykyistä hajautuneempina toi-mintamalleina. Kestävimmiksi osoittautunevat ne mallit, jotka toimivat osana nykyaikaista työ- ja elinkeino-elämää mutta säilyttävät yhteisölliset juurensa
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaMaaseudun uusi aika ry
Sivumäärä133
TilaJulkaistu - 29 kesäk. 2023
OKM-julkaisutyyppiC2 Toimitettu teos

Julkaisusarja

NimiMaaseutututkimus
KustantajaMaaseudun uusi aika ry
ISSN (elektroninen)2670-2347

Lisätietoja

Maaseutututkimus -lehden Resilienssi teemanumero

Tieteenalat

  • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
  • maaseutu
  • resilienssi
  • ruokajärjestelmä
  • kestävyysmuutos
  • maaseudun kehitys
  • Maaseutupolitiikka

Siteeraa tätä