Riskinarviointi Suomalaisten lasten altistumisesta elintarvikkeiden polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH).

Tero Hirvonen, Mirja Hokkanen, Antti Mikkelä, Petra Pasonen, Liisa Uusitalo, Maijaliisa Erkkola, Liisa Korkalo, Pirkko Tuominen

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Abstrakti

Riskinarvioinnissa tarkasteltiin leivästä, muroista ja mysleistä sekä savustetuista liha- ja kalatuotteista peräisin olevien PAH-yhdisteiden aiheuttamaa syövän riskiä sekä lainsäädännöllisten rajojen potentiaalista vaikutusta PAH-altistukseen. Ruoankäyttöaineistona käytettiin DAGIS- tutkimuksessa kerättyjä ruokapäiväkirjoja (n=815) Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Elintarvikkeiden PAH-pitoisuustiedot olivat peräisin tieteellisestä kirjallisuudesta sekä Evirassa vuosina 2012–2017 tehdyistä analyyseistä. Altistuksen arvioinnissa käytettiin bayesiläistä mallinnusta. Riskinluonnehdinnassa laskettiin turvamarginaali (MOE) EFSA:n julkaisemien BMDL10- annoskuvaajien (BMDL10(bentso[a]pyreeni)=0,07 mg/kg/päivä; BMDL10(PAH4)=0,34 mg/kg/päivä) ja altistuksen osamääränä. Hyväksyttävän turvamarginaalin alarajana oli 10 000. Keskiarvoaltistus oli bentso[a]pyreenille 1 400 pg/kg/päivä ja PAH4:lle 8 100 pg/kg/päivä, kun käytettiin elintarvikkeiden keskimääräistä pitoisuutta. Vastaavasti altistuksen 97,5. persentiilit olivat 2 700 pg/kg/päivä ja
14 000 pg/kg/päivä. Turvamarginaalien 2,5. persentiilit olivat bentso[a]pyreenille 263 000 ja PAH4:lle 24 000, joten PAH-yhdisteet eivät aiheuta tarkastelluista elintarvikkeista terveysriskiä suomalaisille 3–6-vuotialle lapsille.
Alkuperäiskielisuomi
KustantajaRuokavirasto
Vuosikerta2/2020
Sivumäärä32
ISBN (painettu)978-952-358-016-9
TilaJulkaistu - syyskuuta 2020
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiRuokaviraston julkaisuja
KustantajaRuokavirasto
Numero2
Vuosikerta2020
ISSN (elektroninen)2490-1180

Tieteenalat

  • 3143 Ravitsemustiede
  • 416 Elintarviketieteet

Siteeraa tätä