Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö: Säännöksen soveltamiskäytäntö

Sakari Melander, Venus Mahmood

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Selvityksessä on arvioitu seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä
koskevan rikossäännöksen soveltamiskäytäntöä. Selvityksessä perehdytään
säännöksen sisältöön ja sen ongelmakohtiin. Selvityksessä on myös arvioitu
säännöksen soveltamiseen liittyvien viranomaisprosessien toimivuutta. Keskeisenä
havaintona on, että seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskeva
säännös on perusratkaisultaan toimiva, mutta säännöksen soveltamiskäytäntö ei ole
täysin johdonmukaista. Säännöksen soveltamisalan täsmentäminen
oikeuskäytännössä olisi tarpeen. Säännöksen rangaistusasteikko ei vastaa
säännöksessä rangaistavaksi säädetyn teon hyväksikäyttöluonnetta. Säännöstä
koskevien asioiden etenemiseen rikosprosessissa tulee kiinnittää aiempaa
enemmän huomiota, minkä lisäksi tiettyjä asianomistajan asemaa parantavia
muutoksia olisi tehtävä oikeudenkäymiskaareen ja vahingonkorvauslakiin.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaOikeusministeriö
Sivumäärä187
ISBN (elektroninen)978-952-259-952-0
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiOikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita
KustantajaOikeusministeriö
Numero4
Vuosikerta2022
ISSN (painettu)2490-0680
ISSN (elektroninen)2490-0990

Tieteenalat

  • 513 Oikeustiede

Siteeraa tätä