Sitoutuneet, epävarmat ja poistujat – varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien sitoutuneisuus työelämään opintojen loppuvaiheessa

Essi Kantonen, Eeva-Leena Onnismaa, Jyrki Reunamo, Leena Tahkokallio

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tiivistelmä: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen suorittaneista on pulaa ja on esitetty oletuksia, että ammatista poistumista tapahtuisi erityisesti työuran alkuvaiheessa. Asiaa ei juurikaan ole tutkittu ja artikkelissa pyritään selvittämään opintojensa loppuvaiheessa olevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden sitoutumista tulevaan ammattiinsa. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1. Millaiset tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden sitoutumiseen varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin opiskelun loppuvaiheessa? 2. Millaiset tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden halukkuuteen siirtyä muualle kuin varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin? Opiskelijoiden halua siirtyä työelämään tarkastellaan suhteessa induktiovaiheen, työhön sitoutumisen ja alalta poistumisen tutkimukseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille tehdyillä kyselyillä vuosina 2013–2017. Aineistosta on eroteltu kolme eri vastaajaryhmää; ammattiin jäävät, ammatinvalinnastaan epävarmat ja heti ammatista pois haluavat opiskelijat. Tuloksia on tarkasteltu tilastollisen analyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammattiin sitoutuminen oli yhteydessä opintoja edeltävään työkokemukseen, sekä uskoon omasta osaamisesta ja alan yhteiskunnallisen arvostuksen noususta.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiJournal of Early Childhood Education Research
Vuosikerta9
Numero2
Sivut264-289
Sivumäärä26
ISSN2323-7414
TilaJulkaistu - 18 toukokuuta 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • induktiovaihe
  • alan vaihto
  • ammattiin sitoutuminen

Siteeraa tätä